Logowanie

Monitor Polski Nr 10, poz. 181 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie powołania Krajowej Spółki Cukrowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-03-15
Data wydania:2002-02-15
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-03-15

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 10, poz. 181 z 2002


Monitor Polski Nr 10                — 682 —                Poz. 181


181

REZOLUCJA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie powołania Krajowej Spółki Cukrowej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Radę Ministrów do spowodowania powołania do dnia 30 czerwca 2002 r. Krajowej Spółki Cukrowej na podstawie art. 20 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810 i Nr 122, poz. 1322). Marszałek Sejmu: M. Borowski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 10, poz. 181 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 192 z 20022002-03-15

  Komunikat Nr 3/2002/DOKE Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 191 z 20022002-03-15

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 190 z 20022002-03-15

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 189 z 20022002-03-15

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 188 z 20022002-03-15

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 187 z 20022002-03-15

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w czwartym kwartale 2001 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 186 z 20022002-03-15

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 185 z 20022002-03-15

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na II kwartał 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 184 z 20022002-03-15

  Zarządzenie Nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 183 z 20022002-03-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2001 o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 182 z 20022002-03-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2001 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 180 z 20022002-03-15

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 179 z 20022002-03-15

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia roku 2002 rokiem Jana Kiepury.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.