Logowanie

Monitor Polski Nr 13, poz. 228 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wielkości średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji paliw ciekłych w 2001 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-04-05
Data wydania:2002-03-22
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-04-05

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 13, poz. 228 z 2002


Monitor Polski Nr 13                — 763 —                Poz. 228


228

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wielkości średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji paliw ciekłych w 2001 r. Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 43, poz. 487, z 2001 r. Nr 129, poz. 1442 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) ogłasza się, co następuje: Ârednia dzienna wewnętrzna konsumpcja paliw ciekłych w 2001 r. dla poszczególnych grup produktów wytwarzanych z ropy naftowej wynosiła:

1) dla benzyn silnikowych i materiałów pędnych do silników lotniczych— 12,8 tys. ton,

2) dla olejów napędowych do silników i materiałów pędnych do silników lotniczych na bazie nafty — 13,6 tys. ton, w tym: a) oleje napędowe do silników — 13,1 tys. ton, b) materiały pędne do silników lotniczych na bazie nafty — 0,5 tys. ton,

3) dla olejów opałowych, łącznie z olejem do silników statków morskich — 11,6 tys. ton, w tym: a) oleje opałowe ciężkie — 3,6 tys. ton, b) oleje opałowe lekkie — 8,0 tys. ton. Minister Gospodarki: J. Piechota

pobierz plik

Monitor Polski Nr 13, poz. 228 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 230 z 20022002-04-05

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 229 z 20022002-04-05

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2002 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 227 z 20022002-04-05

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zakończenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny azotanu potasowego.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 226 z 20022002-04-05

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie wzoru pieczęci komisarza wyborczego.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 225 z 20022002-04-05

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 224 z 20022002-04-05

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 223 z 20022002-04-05

  Zarządzenie Nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Przygotowania Wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 222 z 20022002-04-05

  Zarządzenie Nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 221 z 20022002-04-05

  Uchwała Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 220 z 20022002-04-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 219 z 20022002-04-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 218 z 20022002-04-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 stycznia 2002 r. o nadaniu orderu.

porady prawne online

Porady prawne

 • Normy ubytków paliw

  Prowadzę sprzedaż detaliczną paliw. Po sporządzeniu spisu kontrolnego wystąpiły różnice ilościowe. Jakie są dopuszczalne ubytki paliw przy sprzedaży detalicznej?

 • Sprzedaż paliw

  Podobno jest przepis zabraniający stacji paliw wewnętrznej np. na terenie SUR lub Nadleśnictwa, sprzedaży paliw klientom. Jeśli taki przepis jest łamany, gdzie można (...)

 • Dzierżawa stacji paliw

  Jakie dokumenty (legalizacje, odbiór techniczny, ochrona środowiska) należy skompletować przy przejmowaniu w dzierżawę stacji paliw od poprzedniego dzierżawcy? Czy (...)

 • Obowiązki wynajmującego lokal mieszkalny

  Jakie są obowiązki wynajmującego lokal mieszkalny?

 • Prywatna stacja paliw

  Mam sąsiada który posiada Tiry a do niech własny zbiornik na paliwo ok. 7-10 tys. litrów oleju napędowego. Znajduje się on na działce zwykłej budowlanej na wsi. Zbiornik (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 16 poz. 277

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wielkości średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji paliw ciekłych w 2003 r.

 • Monitor Polski 2006 nr 23 poz. 258

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wielkości średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji paliw ciekłych w 2005 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-08 poz. 663

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-02 poz. 537

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-25 poz. 756

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie harmonogramu tworzenia zapasów paliw ciekłych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.