Logowanie

Monitor Polski Nr 14, poz. 234 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-04-15
Data wydania:2002-03-11
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-04-15

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 14, poz. 234 z 2002


Monitor Polski Nr 14                — 770 —                Poz. 234


234

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) ogłasza się wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, stanowiący załącznik do obwieszczenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2002 r. (poz. 234)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

1) Biuro Ochrony Rządu,

2) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego,

3) Wyższa Szkoła Policji,

4) Szkoła Główna Służby Pożarniczej,

5) Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych „Moratex” w Łodzi,

6) Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare,

7) Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

8) Centrum Personalizacji Dokumentów,

9) Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 14, poz. 234 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 235 z 20022002-04-15

  Komunikat Nr 4/2002/ (DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 233 z 20022002-04-15

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2002 r. uchylająca decyzję Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Rumunii (Monitor Polski Nr 21, poz. 351), oraz decyzję Ministerstwa Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. utrzymującą w mocy decyzję z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Rumunii (Monitor Polski Nr 39, poz. 655).

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 232 z 20022002-04-15

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniająca decyzję Ministra Gospodarki w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 231 z 20022002-04-15

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 100 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.

porady prawne online

Porady prawne

 • Kontrola prędkości przez straż miejską

  Czy straż miejska może wystawiać mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości jazdy na podstawie pomiaru fotoradarem? Czy takie uprawnienia posiada tylko policja?

 • Eksmisja z mieszkania emerytowanego policjanta

  Mój tata jest emerytowanym policjantem, zamieszkuje od 25 lat w mieszkaniu funkcyjnym wraz z żoną, 10 lat temu bez żadnych wcześniejszych informacji z komendy stołecznej (...)

 • Dofinansowanie do zakupu mieszkania w SG

  Jestem funkcjonariuszem Straży Granicznej zajmuję kwaterę tymczasową w miejscu pełnienia służby przydzieloną decyzją administracyjną przez Komendanta Oddziału. (...)

 • Świadczenie pracy w formie wolontariatu

  Do naszej firmy zgłaszają się studenci różnych uczelni (nie absolwenci) z chęcią odbycia praktyki, stażu itd. Nie chodzi tu o staż w pojęciu ustawy o pomocy w zatrudnieniu (...)

 • Darowizny na rzecz Policji

  Czy jako prywatna firma (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) mogę przekazać czy przekazywać darowizny dla Policji?

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 470

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 894

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2008 nr 77 poz. 691

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 48

  Obwieszczenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2013 poz. 958

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.