Logowanie

Monitor Polski Nr 19, poz. 343 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-23
Data wydania:2002-05-09
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-05-23

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 19, poz. 343 z 2002


Monitor Polski Nr 19                — 942 —                Poz. 343


343

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZE¡ SPOŁECZNYCH z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie. Na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 32) ogłasza się, iż od dnia 1 czerwca 2002 r. kwota dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie wynosi 136,64 zł.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: w z. W. Pretkiel

pobierz plik

Monitor Polski Nr 19, poz. 343 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 347 z 20022002-05-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 346 z 20022002-05-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 345 z 20022002-05-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 344 z 20022002-05-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 342 z 20022002-05-23

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2002 r. w sprawie kwoty bazowej w pierwszym kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 341 z 20022002-05-23

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 340 z 20022002-05-23

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 339 z 20022002-05-23

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 338 z 20022002-05-23

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 337 z 20022002-05-23

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 336 z 20022002-05-23

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Makau o komunikacji lotniczej.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 335 z 20022002-05-23

  Uchwała Nr 12/2002 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Makau o komunikacji lotniczej, sporządzonej w Warszawie dnia 22 października 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 334 z 20022002-05-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 333 z 20022002-05-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 332 z 20022002-05-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 331 z 20022002-05-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 330 z 20022002-05-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 329 z 20022002-05-23

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 10 poz. 164

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie

 • Monitor Polski 2013 poz. 93

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie

 • Monitor Polski 2000 nr 14 poz. 320

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.

 • Monitor Polski 2001 nr 16 poz. 265

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.

 • Monitor Polski 2012 poz. 90

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie kwoty dodatku pielęgnacyjnego, dodatku dla sierot zupełnych, dodatku za tajne nauczanie i dodatku kombatanckiego, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.