Logowanie

Monitor Polski Nr 21, poz. 372 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-07
Data wydania:2002-03-11
Data wejscia w życie:2002-03-11
Data obowiązywania:2002-06-07

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 21, poz. 372 z 2002


372

Rej. 37/2002 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń. Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zostają: za wybitne zasługi w działalności na rzecz społecznego ruchu naukowo-edukacyjnego: KRZY˚EM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Szubert Edmund,

Monitor Polski Nr 21 KRZY˚EM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI pośmiertnie

2. Przeciszewski Tadeusz, KRZY˚EM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Retkiewicz Henryk, KRZY˚EM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI                — 962 —                Poz. 372


KRZY˚EM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

12. Białowąs-Kołodziej Halina,

13. Czerny Danuta,

14. Klinik Jerzy,

15. Kowalska Hanna Teresa,

16. Kruk Stanisław,

17. Markowski Andrzej,

18. Mazur Ryszard,

19. Nowotna Elżbieta, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju harcerstwa: ZŁOTYM KRZY˚EM ZASŁUGI

20. Andrysiak Lucyna Mieczysława,

21. Biber Tadeusz,

22. Gawińska Daniela Barbara,

23. Gębara Jerzy Jacek,

24. Gorczyca Andrzej,

25. Grzegorczyk Urszula Maria,

26. Jachta Mariusz,

27. Korusiewicz Stanisław Herman,

28. Milke Andrzej,

29. Nowosad Janusz,

30. Osterczy Leszek,

31. Rura Jarosław,

32. Ryll Ludomira Wanda,

33. Sidzina Janusz Ludwik,

34. Trzupek Józef, SREBRNYM KRZY˚EM ZASŁUGI

35. Balon Jarosław Kazimierz,

36. Bąk Maria,

37. Janowski Grzegorz Waldemar,

38. Kowalczyk Waldemar Robert,

39. Mandryga Mirosław,

40. Miłkowski Andrzej Wojciech,

41. Morelewski Stanisław,

42. Nowak Bogdan,

43. Rumian Marek Tomasz,

44. Szczepańska Barbara Teresa,

45. Ulatowski Ryszard, BRĄZOWYM KRZY˚EM ZASŁUGI

46. Glapa Krystyna,

47. Malicka Elżbieta,

48. Parulska-Kajkowska Beata,

49. Pięgot Jakub Tomasz. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

4. Janiga Stanisław,

5. Lipowski Mikołaj Łukasz,

6. Marczuk Mieczysław, KRZY˚EM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Golemo Mieczysław,

8. Kostrzanowski Krzysztof Jerzy, za zasługi w działalności na rzecz społecznego ruchu naukowo-edukacyjnego ZŁOTYM KRZY˚EM ZASŁUGI

9. ˚ukowska Danuta Maria, za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju harcerstwa: KRZY˚EM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Kania Marian,

11. Zürn Maria Stanisława,

pobierz plik

Monitor Polski Nr 21, poz. 372 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 378 z 20022002-06-07

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 377 z 20022002-06-07

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 376 z 20022002-06-07

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2001 r. przypadających na jednego mieszkańca.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 375 z 20022002-06-07

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 374 z 20022002-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 373 z 20022002-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 371 z 20022002-06-07

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 32 poz. 567

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2011 nr 47 poz. 537

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2011 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2003 nr 36 poz. 503

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski 2012 poz. 82

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2011 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2013 poz. 398

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.