Logowanie

Monitor Polski Nr 21, poz. 377 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-07
Data wydania:2002-05-24
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-06-07

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 21, poz. 377 z 2002


377

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2002 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach oraz nagród z zakładowego funduszu nagród, z uwzględnieniem sfery budżetowej, bez „Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna” oraz bez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” i Telekomunikacji Polskiej — Spółka Akcyjna w pierwszym kwartale 2002 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: w z. T. Janusiewicz

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2002 r. (poz. 377)

PRZECI¢TNE MIESI¢CZNE WYNAGRODZENIA W WOJEWÓDZTWACH BEZ WYPŁAT Z ZYSKU I NADWY˚KI BILANSOWEJ W SPÓŁDZIELNIACH ORAZ NAGRÓD Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU NAGRÓD, Z UWZGL¢DNIENIEM SFERY BUD˚ETOWEJ, BEZ „POLSKICH KOLEI PA¡STWOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA” ORAZ BEZ PRZEDSI¢BIORSTWA U˚YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA” I TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ — SPÓŁKA AKCYJNA W PIERWSZYM KWARTALE 2002 R. Lp. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Województwo 2 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł) 3 2049,33 1885,71 1810,38 1858,72 1859,77 1990,70 2850,19 1956,62 1797,93 1854,29 2104,92 2226,13 1868,80 1889,45 1989,09 2025,15

pobierz plik

Monitor Polski Nr 21, poz. 377 z 2002 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Renta rodzinna a zatrudnienie

  Otrzymuję rentę rodzinną po mamie, studiuję i mam zamiar podjąć pracę. Do jakiej wysokości mogę przyjmować wynagrodzenie i nie stracić renty?

 • Wynagrodzenie nadzorcy w postępowaniu układowym

  W jaki sposób jest liczone wynagrodzenie nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym, ile obecnie wynosi przeciętne wynagrodzenie miesięczne na podstawie którego oblicza (...)

 • Podstawa do obliczenie składek ZUS przedsiębiorcy

  W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% przeciętnego (...)

 • Koszty egzekucji komorniczej o wydanie rzeczy

  Wierzyciel posiada tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi o wydanie rzeczy ruchomej (samochodu). Koszt wyegzekwowania wyroku wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. (...)

 • Emeryt a działalność gospodarcza

  Jaki dochód bierze organ pod uwagę w chwili dokonywania decyzji o zawieszeniu lub zmniejszeniu zasiłku emerytalnego emeryta prowadzącego działalność gospodarczą? Czy (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-17 poz. 1088

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-30 poz. 1690

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2003 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 45 poz. 510

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-30 poz. 1536

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2002 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 20 poz. 366

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w pierwszym kwartale 2002 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.