Logowanie

Monitor Polski Nr 24, poz. 401 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2002 r. w związku z 80. rocznicą powrotu Górnego Śląska do Polski.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-19
Data wydania:2002-06-07
Data wejscia w życie:2002-06-07
Data obowiązywania:2002-06-19

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 24, poz. 401 z 2002


401

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 czerwca 2002 r. w związku z

80. rocznicą powrotu Górnego Âląska do Polski. 22 czerwca 1922 r. w wyniku Trzech Powstań Âląskich, Plebiscytu oraz postanowień Konferencji Pokojowej Górny Âląski wrócił do Macierzy. Tym samym po ponad 600 latach spełniła się wola oraz marzenie Âlązaków o powrocie do Ojczyzny. 80 lat temu Âląsk rozpoczął swoją służbę Polsce, wnosząc swój etos pracy, wielowiekową kulturę, tradycję i wartości duchowe, bogactwa naturalne Âląskiej Ziemi oraz wielki potencjał przemysłowy i intelektualny. To historyczne dzieło jest wielkim dorobkiem Âlązaków i pozostałych mieszkańców Âląskiej Ziemi. Z okazji

80. rocznicy przyłączenia Górnego Âląska do Polski Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża swo-

Monitor Polski Nr 24                — 1022 —                Poz. 401


ją wdzięczność tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili, oraz szacunek dla tych, którzy ten 80-letni okres uczynili czasem służby Polsce.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wicemarszałek Senatu: R. Jarzembowski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 24, poz. 401 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 407 z 20022002-06-19

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 406 z 20022002-06-19

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie wykazu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 405 z 20022002-06-19

  Obwieszczenie Ministra Nauki z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Nauki.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 404 z 20022002-06-19

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 403 z 20022002-06-19

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie powołania Rady Programowej do" Zagospodarowania przejętego mienia i rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej".

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 402 z 20022002-06-19

  Zarządzenie Nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zadań i uprawnień pełnomocników do organizacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz likwidatora Urzędu Ochrony Państwa.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 400 z 20022002-06-19

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.