Logowanie

Monitor Polski Nr 24, poz. 406 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie wykazu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-19
Data wydania:2002-05-28
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-06-19

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 24, poz. 406 z 2002


Strona 1 z 81

Monitor Polski Nr 24                — 1024 —                Poz. 406


406

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie wykazu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania. Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 751 i Nr 101, poz. 1178, z 2001 r. Nr 22, poz. 248 i Nr 76, poz. 811 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) ogłasza się wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania, stanowiący załącznik do obwieszczenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 24, poz. 406 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 407 z 20022002-06-19

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 405 z 20022002-06-19

  Obwieszczenie Ministra Nauki z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Nauki.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 404 z 20022002-06-19

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 403 z 20022002-06-19

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie powołania Rady Programowej do" Zagospodarowania przejętego mienia i rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej".

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 402 z 20022002-06-19

  Zarządzenie Nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zadań i uprawnień pełnomocników do organizacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz likwidatora Urzędu Ochrony Państwa.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 401 z 20022002-06-19

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2002 r. w związku z 80. rocznicą powrotu Górnego Śląska do Polski.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 400 z 20022002-06-19

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-22 poz. 1719

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie określenia jednostki organizacyjnej kwalifikującej środki ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzącej wykaz tych środków

 • Komunikat UE z 2010-02-24 nr 46 poz. 124

  P6_TC2-COD(2006)0136Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 13 stycznia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu (...)

 • Komunikat UE z 2010-02-24 nr 46 poz. 124

  Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. dotyczące wspólnego (...)

 • Monitor Polski 2006 nr 18 poz. 202

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych upoważnionych do prowadzenia szkoleń w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-26 poz. 505

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.