Logowanie

Monitor Polski Nr 26, poz. 433 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-29
Data wydania:2002-06-26
Data wejscia w życie:2002-06-29
Data obowiązywania:2002-06-29

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 26, poz. 433 z 2002


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 26                — 1127 —                Poz. 433


433

ZARZĄDZENIE Nr 74 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: §

1. Agencji Wywiadu nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik do zarządzenia nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. (poz. 433)

STATUT AGENCJI WYWIADU §

1. Agencja Wywiadu, zwana dalej „AW”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Szefa Agencji Wywiadu, zwanego dalej „Szefem AW”, działającym zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami, rozkazami, wytycznymi i poleceniami oraz pod jego bezpośrednim kierownictwem. § 2.

1. Szef AW kieruje AW przy pomocy zastępców, dyrektora administracyjnego wywiadu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust.

1.

2. Szefa AW, w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego zastępca działający w ramach udzielonych mu przez Szefa AW pełnomocnictw.

3. Szef AW może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych funkcjonariuszy AW do podejmowania decyzji, w określonych sprawach, w jego imieniu. § 3.

1. W skład AW wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Gabinet Szefa,

2) Biuro Pełnomocnika Ochrony,

3) Biuro Kadr i Szkolenia,

4) Biuro Informacji i Analiz,

5) Biuro Finansów,

Korekta: 28.06.02

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 26, poz. 433 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 445 z 20022002-06-29

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 444 z 20022002-06-29

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 443 z 20022002-06-29

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 442 z 20022002-06-29

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 441 z 20022002-06-29

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 440 z 20022002-06-29

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu nawozów, które można wprowadzać do obrotu.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 439 z 20022002-06-29

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 438 z 20022002-06-29

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 437 z 20022002-06-29

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 436 z 20022002-06-29

  Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 435 z 20022002-06-29

  udZarządzenie Nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 434 z 20022002-06-29

  Zarządzenie Nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 432 z 20022002-06-29

  Zarządzenie Nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 431 z 20022002-06-29

  Zarządzenie Nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 430 z 20022002-06-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2002 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych w Islamskim Państwie Afganistanu, Emiracie Bahrajnu, Republice Kirgiskiej, Państwie Kuwejtu, Republice Tadżykistanu i Republice Uzbekistanu oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 429 z 20022002-06-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2002 r. nr Z. 110-33-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 428 z 20022002-06-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2002 r. nr Z. 110-34-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 427 z 20022002-06-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2002 r. nr Z. 110-32-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 426 z 20022002-06-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2002 r. nr Z. 110-31-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 425 z 20022002-06-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2002 r. nr 112-6-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 16 poz. 273

  Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski 2012 poz. 935

  Zarządzenie Nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski 2006 nr 21 poz. 242

  Zarządzenie Nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski 2006 nr 21 poz. 241

  Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski 2009 nr 6 poz. 65

  Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.