Logowanie

Monitor Polski Nr 26, poz. 434 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-29
Data wydania:2002-06-26
Data wejscia w życie:2002-07-01
Data obowiązywania:2002-06-29

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 26, poz. 434 z 2002


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 26                — 1128 —                Poz. 434


434

ZARZĄDZENIE Nr 75 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje: §

1. Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik do zarządzenia nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. (poz. 434)

STATUT MINISTERSTWA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI §

1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwane dalej „ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533), do spraw:

1) administracji publicznej,

2) wewnętrznych,

3) wyznań religijnych. §

2. W skład ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra,

2) Sekretariat Ministra,

3) Departament Administracji Publicznej,

4) Departament Rejestrów Państwowych,

5) Departament Porządku Publicznego,

6) Departament Bezpieczeństwa Powszechnego,

7) Departament Zezwoleń i Koncesji,

8) Departament Zdrowia,

9) Departament Wyznań,

10) Departament Prawny,

11) Departament Finansów,

12) Departament Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej,

13) Departament Kontroli,

14) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych,

15) Biuro Spraw Obronnych,

16) Biuro Kadr, Szkolenia i Rozwoju Zawodowego,

17) Biuro Administracyjno-Gospodarcze,

18) Biuro Dyrektora Generalnego,

19) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Audytu Wewnętrznego. §

3. Obsługę zadań Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „ministrem”, w zakresie działu administracja publiczna, zapewniają w szczególności:

1) Departament Administracji Publicznej,

2) Departament Rejestrów Państwowych. §

4. Obsługę zadań ministra, w zakresie działu sprawy wewnętrzne, zapewniają w szczególności:

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 26, poz. 434 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 445 z 20022002-06-29

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 444 z 20022002-06-29

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 443 z 20022002-06-29

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 442 z 20022002-06-29

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 441 z 20022002-06-29

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 440 z 20022002-06-29

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu nawozów, które można wprowadzać do obrotu.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 439 z 20022002-06-29

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 438 z 20022002-06-29

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 437 z 20022002-06-29

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 436 z 20022002-06-29

  Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 435 z 20022002-06-29

  udZarządzenie Nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 433 z 20022002-06-29

  Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 432 z 20022002-06-29

  Zarządzenie Nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 431 z 20022002-06-29

  Zarządzenie Nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 430 z 20022002-06-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2002 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych w Islamskim Państwie Afganistanu, Emiracie Bahrajnu, Republice Kirgiskiej, Państwie Kuwejtu, Republice Tadżykistanu i Republice Uzbekistanu oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 429 z 20022002-06-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2002 r. nr Z. 110-33-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 428 z 20022002-06-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2002 r. nr Z. 110-34-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 427 z 20022002-06-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2002 r. nr Z. 110-32-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 426 z 20022002-06-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2002 r. nr Z. 110-31-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 425 z 20022002-06-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2002 r. nr 112-6-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Kontrola prędkości przez straż miejską

  Czy straż miejska może wystawiać mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości jazdy na podstawie pomiaru fotoradarem? Czy takie uprawnienia posiada tylko policja?

 • Rejestr kościołów i związków wyznaniowych

  Przedstawicel chrześcijańskiego kościoła z USA chce w naszym mieście założyć misję tegoż kościoła. Jakie należy spełnić warunki formalno-prawne, by móc taką (...)

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

 • Termin nadania obywatelstwa

  We wrześniu 2005 żona moja złożyła wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego. Na zapytanie moje czy pośredniczących urzędów oraz Prezydenta RP nie dotyczą Konstytucja (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 44 poz. 655

  Zarządzenie Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Monitor Polski 2012 poz. 648

  Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski 2004 nr 56 poz. 954

  Zarządzenie Nr 120 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-09 poz. 898

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Monitor Polski 2005 nr 7 poz. 100

  Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.