Logowanie

Monitor Polski Nr 28, poz. 457 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu lub przez niego nadzorowanych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-07-03
Data wydania:2002-06-27
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-07-03

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 28, poz. 457 z 2002


Strona 1 z 3

Monitor Polski Nr 28                — 1152 —                Poz. 457


457

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu lub przez niego nadzorowanych. Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) ogłasza się, co następuje: Ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia. Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 28, poz. 457 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 461 z 20022002-07-03

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12 czerwca 2002 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 460 z 20022002-07-03

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową.

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 459 z 20022002-07-03

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości.

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 458 z 20022002-07-03

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 456 z 20022002-07-03

  Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 455 z 20022002-07-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 454 z 20022002-07-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 453 z 20022002-07-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 452 z 20022002-07-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 958

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2002 nr 33 poz. 522

  Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Skarbu Państwa lub przez niego nadzorowanych.

 • Monitor Polski 2012 poz. 567

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 45

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 48

  Obwieszczenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.