Logowanie

Monitor Polski Nr 34, poz. 532 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-07-31
Data wydania:2002-07-24
Data wejscia w życie:2002-07-24
Data obowiązywania:2002-07-31

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 34, poz. 532 z 2002


532

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów. I. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001 r. II. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej udziela Radzie Ministrów absolutorium za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001 r. III. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagę na istotne nieprawidłowości w wykonaniu budżetu państwa w: — części 14 — Rzecznik Praw Dziecka, — Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, — Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeń Pracowniczych, — Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, — realizacji inwestycji wieloletnich, — zakresie przychodów z prywatyzacji. IV. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, udzielając absolutorium Radzie Ministrów, oświadcza, że dochody budżetowe na rok 2001 zostały zaplanowane na zbyt wysokim poziomie, w wyniku czego nastąpiło znaczne zaniżenie deficytu budżetu państwa. Efekty nietrafnej konstrukcji budżetu państwa na rok 2001 są odczuwane przez społeczeństwo polskie do chwili obecnej. Marszałek Sejmu: M. Borowski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 34, poz. 532 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 539 z 20022002-07-31

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 lipca 2002 r. o podaniu do publicznej wiadomości orzeczenia Sądu o publikacji treści oświadczenia złożonego przez osobę pełniącą funkcję publiczną.

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 538 z 20022002-07-31

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 537 z 20022002-07-31

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych.

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 536 z 20022002-07-31

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 535 z 20022002-07-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 534 z 20022002-07-31

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o transporcie morskim, sporządzonej w Warszawie dnia 12 lutego 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 533 z 20022002-07-31

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o transporcie morskim, sporządzona w Warszawie dnia 12 lutego 2001 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 22 poz. 469

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2000 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 23 poz. 469

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1999 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.

 • Monitor Polski 2004 nr 33 poz. 579

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów

 • Monitor Polski 2001 nr 24 poz. 414

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.

 • Monitor Polski 1998 nr 25 poz. 362

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1997 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.