Logowanie

Monitor Polski Nr 35, poz. 553 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielenia upoważnienia wyspecjalizowanej jednostce do wydawania opinii o możliwości produkcji substancji kontrolowanej lub dokonania obrotu z zagranicą substancją kontrolowaną lub mieszaniną zawierającą substancję kontrolowaną.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-08-14
Data wydania:2002-08-02
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-08-14

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 35, poz. 553 z 2002


Monitor Polski Nr 35                — 1690 —                Poz. 553


553

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielenia upoważnienia wyspecjalizowanej jednostce do wydawania opinii o możliwości produkcji substancji kontrolowanej lub dokonania obrotu z zagranicą substancją kontrolowaną lub mieszaniną zawierającą substancję kontrolowaną. Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz. U. Nr 52, poz. 537 i Nr 100, poz. 1085) ogłasza się, że: Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej przy Instytucie Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera 8, zostało upoważnione do wydawania opinii w zakresie możliwości produkcji substancji kontrolowanej lub dokonania obrotu z zagranicą substancją kontrolowaną lub mieszaniną zawierającą substancję kontrolowaną. Minister Gospodarki: J. Piechota

pobierz plik

Monitor Polski Nr 35, poz. 553 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 559 z 20022002-08-14

  Komunikat Nr 8/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 558 z 20022002-08-14

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 557 z 20022002-08-14

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 556 z 20022002-08-14

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 555 z 20022002-08-14

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 554 z 20022002-08-14

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 552 z 20022002-08-14

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie utrzymania w mocy decyzji Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniającej decyzję Ministra Gospodarki w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 551 z 20022002-08-14

  Zarządzenie Nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie trybu, formy i ceremoniału nadania stopnia dyplomatycznego oraz składania ślubowania przez członka personelu dyplomatyczno-konsularnego.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 550 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 549 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 548 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2002 r. o nadaniu orderu i odznaczenia.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 547 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2002 r. o nadaniu orderu i odznaczenia.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 546 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2002 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 545 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 544 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 543 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 542 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 541 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2002 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 540 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2002 r. o nadaniu orderów.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-27 poz. 1129

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz wzorów wniosków o wydanie pozwolenia na produkcję lub obrót z zagranicą substancją kontrolowaną.

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-01 poz. 837

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu oznakowania pojemników zawierających substancje kontrolowane oraz produktów i urządzeń, w skład których takie substancje wchodzą.

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-25 poz. 1903

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru karty urządzenia i instalacji zawierających substancje kontrolowane

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-26 poz. 1911

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-18 poz. 1627

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania przez wojewodów kontroli oraz zasad współdziałania z innymi organami.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.