Logowanie

Monitor Polski Nr 37, poz. 591 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na 2003 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-02
Data wydania:2002-08-22
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-09-02

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 37, poz. 591 z 2002


591

OBWIESZCZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na 2003 r. Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984( ogłasza się, że maksymalne stawki opłat produktowych na 2003 r. wynoszą odpowiednio: 1) dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy — 3,13 zł za 1 kg;

2) dla produktów wymienionych w poz. 1—3 w załączniku nr 2 do ustawy — 156,75 zł za sztukę;

3) dla produktów wymienionych w poz. 5 w załączniku nr 2 do ustawy — 52,25 zł za sztukę;

4) dla produktów wymienionych w poz. 6 w załączniku nr 2 do ustawy — 5,22 zł za sztukę;

5) dla produktów wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 3 do ustawy — 2,09 zł za 1 kg;

6) dla produktów wymienionych w poz. 2 w załączniku nr 3 do ustawy — 3,13 zł za sztukę;

7) dla produktów wymienionych w poz. 3 w załączniku nr 3 do ustawy — 2,09 zł za 1 kg dla opony nowej i używanej regenerowanej (bieżnikowej) oraz 8,36 zł za 1 kg dla opony używanej nieregenerowanej (niebieżnikowanej). Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 37, poz. 591 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 592 z 20022002-09-02

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 590 z 20022002-09-02

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie wysokości kwot wymienionych w art. 41 par. 1 pkt 2 oraz w art. 112 par. 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 589 z 20022002-09-02

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 588 z 20022002-09-02

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 587 z 20022002-09-02

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 586 z 20022002-09-02

  Zarządzenie Nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 585 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 584 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2002 r. nr 111-60-02 o nadaniu stopnia generała (kontradmirała).

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 583 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2002 r. nr 112-8-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisko sędziego.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 582 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2002 r. nr 112-9-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 581 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2002 r. nr Z. 110-48-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 580 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2002 r. nr Z. 110-46-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 579 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2002 r. nr Z. 110-47-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 578 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2002 r. nr Z. 110-45-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 577 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2002 r. nr Z. 110-43-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 576 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2002 r. nr Z. 110-42-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 575 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2002 r. nr Z. 110-44-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 574 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2002 r. nr Z. 110-41-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 573 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2002 r. nr Z. 110-40-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 572 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2002 r. nr Z. 110-39-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.