Logowanie

Monitor Polski Nr 41, poz. 637 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2002 r. nr W. 111-65-02 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-18
Data wydania:2002-09-01
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-09-18

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 41, poz. 637 z 2002


637

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 września 2002 r. nr W. 111-65-02 o nadaniu stopnia oficerskiego generała. Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732 i Nr 113, poz. 984 i 985) niżej wymieniony oficer zostaje mianowany na stopień generała brygady płk nie podl. ob. sł. wojsk. ILCZUK Tadeusz s. Jana r.

1909. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Monitor Polski Nr 41, poz. 637 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 41, poz. 644 z 20022002-09-18

  Oświadczenie Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego do Komunikatu Nr 9/2002/ (DOKE) z dnia 12 września 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 • Monitor Polski Nr 41, poz. 643 z 20022002-09-18

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2002 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 41, poz. 642 z 20022002-09-18

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2002 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby powoływane na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Nr 41, poz. 641 z 20022002-09-18

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wzoru potwierdzenia zgłoszenia i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz zaświadczenia dla męża zaufania i dla zastępcy pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego.

 • Monitor Polski Nr 41, poz. 640 z 20022002-09-18

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2002 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 41, poz. 639 z 20022002-09-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2002 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Monitor Polski Nr 41, poz. 638 z 20022002-09-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 41, poz. 636 z 20022002-09-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r. nr Z. 110-53-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 41, poz. 635 z 20022002-09-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r. nr Z. 110-52-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 41, poz. 634 z 20022002-09-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r. nr Z. 110-51-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 41, poz. 633 z 20022002-09-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r. nr Z. 110-50-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 41, poz. 632 z 20022002-09-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r. nr Z. 110-49-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.