Logowanie

Monitor Polski Nr 51, poz. 733 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-31
Data wydania:2002-10-30
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-10-31

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 51, poz. 733 z 2002


Monitor Polski Nr 51                — 2048 —                Poz. 733


733

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO z dnia 30 października 2002 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r. wyniosła 33,45 zł za 1 q. Niniejszy komunikat zastępuje komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2002 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r. (M. P. z 2002 r. Nr 48, poz. 710). Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: T. Toczyński

pobierz plik

Monitor Polski Nr 51, poz. 733 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 732 z 20022002-10-31

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2002 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych.

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 731 z 20022002-10-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 730 z 20022002-10-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Staż emerytalny rolnika

  Ojciec przekazał synowi pole w sierpniu. Składka na KRUS została opłacona za cały kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień). Czy cały okres, za który została opłacona (...)

 • Aktualizacja wyceny środków trwałych

  Czy nadal obowiązuje zasada, że przeszacowanie - aktualizację wyceny środków trwałych i dotychczasowego umorzenia przeprowadza się wtedy, gdy wskaźnik wzrostu cen (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Realizacja pierwszeństwa kupna gruntów rolnych

  Posiadam 25 ha własnych gruntów rolnych oraz 4 ha dzierżawionych od 5 lat na podstawie umowy dzierżawy od Agencji Nieruchomości Rolnych. Złożyłem wniosek o wykup tych (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 787

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2012 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 95 poz. 969

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 34 poz. 708

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2000 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2000 r.

 • Monitor Polski 2007 nr 77 poz. 831

 • Monitor Polski 2002 nr 48 poz. 710

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2002 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.