Logowanie

Monitor Polski Nr 54, poz. 744 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 29 października 2002 r. w sprawie średnich podstawowych dochodów podatkowych gmin za 2002 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-15
Data wydania:2002-10-29
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-11-15

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 54, poz. 744 z 2002


744

OBWIESZCZENIE PREZESA URZ¢DU MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST z dnia 29 października 2002 r. w sprawie średnich podstawowych dochodów podatkowych gmin za 2002 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734) ogłasza się średnie podstawowych dochodów podatkowych gmin za 2002 r., w przeliczeniu na 1 mieszkańca, dla następujących kategorii gmin: Ârednia podstawowych dochodów podatkowych gmin za 2002 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca w zł 547,31 497,86 656,76 779,61 968,12

Kategoria gminy

I (gminy do 5 tys. mieszkańców) II (gminy powyżej 5 tys. do 10 tys. mieszkańców) III (gminy powyżej 10 tys. do 50 tys. mieszkańców) IV (gminy powyżej 50 tys. do 300 tys. mieszkańców) V (gminy powyżej 300 tys. mieszkańców)

Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast: M. Bryx

pobierz plik

Monitor Polski Nr 54, poz. 744 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 54, poz. 745 z 20022002-11-15

  Komunikat Nr 11/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 • Monitor Polski Nr 54, poz. 743 z 20022002-11-15

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2002 r. w sprawie jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na 2003.

 • Monitor Polski Nr 54, poz. 742 z 20022002-11-15

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę powoływaną na kierownicze stanowisko państwowe przez Prezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Nr 54, poz. 741 z 20022002-11-15

  Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu.

 • Monitor Polski Nr 54, poz. 740 z 20022002-11-15

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 1999 nr 36 poz. 549

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie średnich podstawowych dochodów podatkowych gmin za 1999 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

 • Monitor Polski 2001 nr 40 poz. 664

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie średnich podstawowych dochodów podatkowych gmin za 2001 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

 • Monitor Polski 2000 nr 2 poz. 45

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie średnich podstawowych dochodów podatkowych gmin za 1999 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-23 poz. 1281

  Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

 • Monitor Polski 2011 nr 61 poz. 586

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2010 r. przypadających na jednego mieszkańca


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.