Logowanie

Monitor Polski Nr 56, poz. 763 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2002 r. sygn. akt K. 41/02

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-25
Data wydania:2002-11-20
Data wejscia w życie:2002-11-25
Data obowiązywania:2002-11-25

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 56, poz. 763 z 2002


763

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 20 listopada 2002 r. sygn. akt K. 41/02. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Teresa Dębowska-Romanowska, Marian Grzybowski, Wiesław Johann, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska — I sprawozdawca, Ewa Łętowska — II sprawozdawca, Marek Mazurkiewicz, Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Jadwiga Skórzewska-Łosiak, Jerzy Stępień, Mirosław Wyrzykowski, Marian Zdyb, Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Grażyna Szałygo,

datkowa i ustawy — Kodeks karny skarbowy z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 84 Konstytucji, — art. 18 wyżej wskazanej ustawy z art. 31 ust. 3 i art. 51 ust. 2 w związku z art. 47 i art. 64 ust. 1 Konstytucji oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji, orzeka:

1. Art. 1—17 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o jednorazowym opodatkowaniu nieujawnionego dochodu oraz o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa i ustawy — Kodeks karny skarbowy są niezgodne z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 18 ustawy wymienionej w pkt 1 jest niezgodny z art. 32 ust. 1, art. 47 w związku z art. 31 ust. 3, art. 51 ust. 2 i art. 64 ust. 1 Konstytucji.

3. Art. 1—18 ustawy wymienionej w pkt 1 są nierozerwalnie związane z całą ustawą. Marek Safjan Jerzy Ciemniewski Teresa Dębowska-Romanowska Marian Grzybowski Wiesław Johann Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Ewa Łętowska Marek Mazurkiewicz Andrzej Mączyński Janusz Niemcewicz Jadwiga Skórzewska-Łosiak Jerzy Stępień Mirosław Wyrzykowski Marian Zdyb Bohdan Zdziennicki

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy, Sejmu, Prokuratora Generalnego i Ministra Finansów, na rozprawie w dniu 20 listopada 2002 r. wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złożonego w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji o stwierdzenie zgodności: — art. 1—art. 17 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o jednorazowym opodatkowaniu nieujawnionego dochodu oraz o zmianie ustawy — Ordynacja po-

pobierz plik

Monitor Polski Nr 56, poz. 763 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 764 z 20022002-11-25

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2001 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie.

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 762 z 20022002-11-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 761 z 20022002-11-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 760 z 20022002-11-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2002 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny.

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 759 z 20022002-11-25

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 23 z siedzibą w Rzeszowie.

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 758 z 20022002-11-25

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 23 z siedzibą w Rzeszowie.

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 757 z 20022002-11-25

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą w Gdańsku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Potwierdzenie uprawnienia do zajmowania lokalu

  Jak rozumieć Art. 9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który w ustępie 2 stanowi: "Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy

  Zarząd spółki akcyjnej rozwiązał za trzymiesięcznym wypowiedzeniem zakładowy układ zbiorowy pracy. Układ ten wygasa w dniu 30 kwietnia 2004 r. Spółka od lipca tego (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.