Logowanie

Monitor Polski Nr 57, poz. 784 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-30
Data wydania:2002-11-12
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-11-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 57, poz. 784 z 2002


784

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 12 listopada 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego. Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) obwieszcza się, co następuje: W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;

2) siedem stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;

4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim;

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Otwocku;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pile;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu;

11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku;

12) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;

13) pięć stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy — w Warszawie;

14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Âródmieścia w Warszawie;

15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wołominie. Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 57, poz. 784 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 788 z 20022002-11-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2002 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz kwot granicznych przychodu w 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 787 z 20022002-11-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2002 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 786 z 20022002-11-30

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 785 z 20022002-11-30

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych w 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 783 z 20022002-11-30

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie stawek karty podatkowej oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 782 z 20022002-11-30

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2002 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę powoływaną na kierownicze stanowisko państwowe przez Prezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 781 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 780 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 779 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 778 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 777 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 776 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych w Syryjskiej Republice Arabskiej.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 775 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. nr Z.110-69-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 774 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. nr Z.110-68-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 773 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. nr Z.110-67-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 772 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. nr Z.110-66-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 771 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. nr Z.110-65-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 770 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2002 r. nr Z. 110-64-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 769 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2002 r. nr 115-9-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 768 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2002 r. nr Z. 110-63-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.