Logowanie

Monitor Polski Nr 57, poz. 785 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych w 2003 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-30
Data wydania:2002-11-06
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-11-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 57, poz. 785 z 2002


785

OBWIESZCZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych w 2003 r. Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) ogłasza się następujące stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i urządzeń wodnych w 2003 r.:

1) stawki należności za przewóz towarów za jeden tonokilometr wynoszą: a) na rzece Odrze skanalizowanej od km 94,9 do km 282,5, na Kanale Gliwickim od km 0,0 do ———————

1) Minister

km 41,2 oraz na Kanale Kędzierzyńskim od km 0,0 do km 5,6 — 0,54 gr, b) na drodze wodnej Wisła—Odra od ujścia rzeki Brdy do miasta Krzyż, to jest do km 176,2 rzeki Noteć oraz na węźle gdańskim, to jest na rzekach Nogat, Szkarpawa i Wisła Martwa — 0,50 gr, c) na pozostałych drogach wodnych, za korzystanie z których uiszcza się należności — 0,45 gr;

2) stawka należności za żeglugę pustych statków towarowych lub barek za jeden tonokilometr wynosi 0,096 gr;

3) stawka należności za żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych za iloczyn jednego miejsca na statku i jednego kilometra przebytej drogi wodnej wynosi 1,33 gr;

Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

Monitor Polski Nr 57                — 2243 —                Poz. 785


4) stawki należności za holowanie i spław drewna za jeden tonokilometr równoważny iloczynowi objętości 1,45 m3 drewna przemieszczonego na odległość jednego kilometra drogi wodnej wynoszą: a) na rzece Odrze skanalizowanej od km 94,9 do km 282,5, na Kanale Gliwickim od km 0,0 do km 41,2 oraz na Kanale Kędzierzyńskim od km 0,0 do km 5,6 — 0,54 gr, b) na drodze wodnej Wisła—Odra od ujścia rzeki Brdy do miasta Krzyż, to jest do km 176,2 rzeki Noteć oraz na węźle gdańskim, to jest na rzekach Nogat, Szkarpawa i Wisła Martwa — 0,50 gr, c) na pozostałych drogach wodnych, za korzystanie z których uiszcza się należności — 0,45 gr;

5) stawki należności za korzystanie ze śluz lub pochylni wynoszą: a) za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię statku, zestawu pchanego lub barki, tratwy, holownika i pchacza (niewchodzących w skład zestawu), statku pasażerskiego lub wycieczkowego, obiektu pływającego przeznaczonego lub

używanego do wykonywania prac technicznych, utrzymania wód lub eksploatacji kruszyw oraz innego obiektu pływającego (powyżej 15 ton nośności) za każdy zestaw lub obiekt pływający: — w godzinach od 700 do 1600 — 11,56 zł, — w godzinach od 1600 do 700 — 12,13 zł, b) za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię łodzi sportowo-turystycznych i innych małych obiektów pływających do 15 ton nośności za każdy obiekt pływający: — w godzinach od 700 do 1600 — 5,42 zł, — w godzinach od 1600 do 700 — 10,84 zł, c) za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię kajaka lub łodzi wiosłowej za każdy obiekt pływający: — w godzinach od 700 do 1600 — 3,07 zł, — w godzinach od 1600 do 700 — 6,14 zł.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 57, poz. 785 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 788 z 20022002-11-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2002 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz kwot granicznych przychodu w 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 787 z 20022002-11-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2002 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 786 z 20022002-11-30

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 784 z 20022002-11-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 783 z 20022002-11-30

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie stawek karty podatkowej oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 782 z 20022002-11-30

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2002 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę powoływaną na kierownicze stanowisko państwowe przez Prezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 781 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 780 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 779 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 778 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 777 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 776 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych w Syryjskiej Republice Arabskiej.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 775 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. nr Z.110-69-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 774 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. nr Z.110-68-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 773 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. nr Z.110-67-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 772 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. nr Z.110-66-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 771 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. nr Z.110-65-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 770 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2002 r. nr Z. 110-64-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 769 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2002 r. nr 115-9-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 768 z 20022002-11-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2002 r. nr Z. 110-63-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-23 poz. 458

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych

 • Monitor Polski 2013 poz. 957

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2014

 • Monitor Polski 2011 nr 98 poz. 998

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2012

 • Monitor Polski 2007 nr 82 poz. 875

 • Monitor Polski 2008 nr 90 poz. 783

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni, na rok 2009


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.