Logowanie

Monitor Polski Nr 58, poz. 791 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-06
Data wydania:2002-11-25
Data wejscia w życie:2002-12-06
Data obowiązywania:2002-12-06

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 58, poz. 791 z 2002


791

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się wzory, stop, próbę, masę i wielkość emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, określone w załączniku do zarządzenia. §

2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 11 grudnia 2002 r. §

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Narodowego Banku Polskiego:

L. Balcerowicz

Monitor Polski Nr 58 — 2252 — Poz. 791


Załącznik do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 listopada 2002 r. (poz. 791)

pobierz plik

Monitor Polski Nr 58, poz. 791 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 58, poz. 797 z 20022002-12-06

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 58, poz. 796 z 20022002-12-06

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 58, poz. 795 z 20022002-12-06

  Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 listopada 2002 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę pełniącą funkcję publiczną.

 • Monitor Polski Nr 58, poz. 794 z 20022002-12-06

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Nr 58, poz. 793 z 20022002-12-06

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

 • Monitor Polski Nr 58, poz. 792 z 20022002-12-06

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2002 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę powoływaną na kierownicze stanowisko państwowe przez Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 58, poz. 790 z 20022002-12-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 58, poz. 789 z 20022002-12-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 899

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii „Polscy malarze XIX/XX wieku” – Piotr Michałowski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski 2010 nr 17 poz. 182

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski 2006 nr 23 poz. 257

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski 2006 nr 60 poz. 635

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski 2002 nr 37 poz. 587

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.