Logowanie

Monitor Polski Nr 59, poz. 799 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia 13 grudnia dniem pamięci ofiar stanu wojennego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-13
Data wydania:2002-12-06
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-12-13

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 59, poz. 799 z 2002


799

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia 13 grudnia dniem pamięci ofiar stanu wojennego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza 13 grudnia dniem pamięci ofiar stanu wojennego. W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego naszą pamięć i wdzięczność zwracamy ku tym wszystkim, którzy ponieśli ofiary na rzecz niepodległości Polski, swobód narodowych i obywatelskich. W tym dniu składać będziemy hołd bohaterom polskiej wolności, którym zawdzięczamy odrodzenie wolnej i demokratycznej Rzeczypospolitej. Marszałek Sejmu: M. Borowski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 59, poz. 799 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 824 z 20022002-12-13

  Komunikat Nr 12/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 823 z 20022002-12-13

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 822 z 20022002-12-13

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 2002 r. dla określenia średniomiesięcznej skali na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 821 z 20022002-12-13

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w czwartym kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 820 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 819 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 818 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 817 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 816 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 815 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 814 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 813 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2002 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 812 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 811 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 810 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 809 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 808 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 807 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 806 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 805 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 804 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderu.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.