Logowanie

Monitor Polski Nr 13, poz. 197 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, w zakresie których mogą być przeprowadzane przewody kwalifikacyjne I i II stopnia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-03-14
Data wydania:2002-12-17
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2003-03-14

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 13, poz. 197 z 2003


197

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY WY˚SZEGO SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, w zakresie których mogą być przeprowadzane przewody kwalifikacyjne I i II stopnia. Na podstawie art. 37 ust. 2 i 4, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 65, poz. 386, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) ogłasza się, co następuje:

1. Ustala się wykaz dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, w zakresie których mogą być przeprowadzane przewody kwalifikacyjne I i II stopnia: I. Sztuki muzyczne

1. Kompozycja

2. Dyrygentura

3. Instrumentalistyka

4. Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych

5. Wokalistyka

6. Jazz i muzyka estradowa

7. Taniec

8. Rytmika

9. Reżyseria dźwięku

10. Teoria muzyki II. Sztuki plastyczne

1. Malarstwo

2. Grafika

3. Rzeźba

4. Scenografia

5. Architektura wnętrz

6. Wzornictwo

7. Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

8. Fotografia III. Sztuki teatralne

1. Aktorstwo

2. Reżyseria IV. Sztuki filmowe

1. Reżyseria

2. Realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego

3. Fotografia

2. Traci moc obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 20 lipca 1991 r. w sprawie wykazu dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, w zakresie których mogą być przeprowadzane przewody kwalifikacyjne I i II stopnia (M. P. Nr 27, poz. 198, z 1992 r. Nr 31, poz. 219, z 1993 r. Nr 6, poz. 23 oraz z 1998 r. Nr 25, poz. 373).

Przewodniczący Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego: H. Kuźniak

pobierz plik

Monitor Polski Nr 13, poz. 197 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 199 z 20032003-03-14

  Komunikat Nr 3/2003/DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 198 z 20032003-03-14

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego wyborców

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 196 z 20032003-03-14

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie ostatecznych ustaleń w postępowaniu antydumpingowym w związku z przywozem na polski obszar celny kauczuku syntetycznego (SBR) pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 195 z 20032003-03-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 194 z 20032003-03-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2002 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 193 z 20032003-03-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 192 z 20032003-03-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 191 z 20032003-03-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 24 poz. 513

  Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie uzupełnienia wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z określeniem stopnia nadawanych kwalifikacji.

 • Monitor Polski 2008 nr 97 poz. 843

  Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 • Monitor Polski 2001 nr 18 poz. 312

  Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie uzupełnienia wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z określeniem stopnia nadawanych kwalifikacji.

 • Monitor Polski 2010 nr 46 poz. 636

  Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 • Monitor Polski 2011 nr 14 poz. 149

  Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.