Logowanie

Monitor Polski Nr 2, poz. 19 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, wraz z określeniem nazw nadawanych stopni naukowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-10
Data wydania:2002-12-18
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2003-01-10

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 2, poz. 19 z 2003


Strona 1 z 58
19

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW TYTUŁU NAUKOWEGO I STOPNI NAUKOWYCH z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, wraz z określeniem nazw nadawanych stopni naukowych

1. Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 65, poz. 386, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) ogłasza się wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, wraz z określeniem nazw nadawanych stopni naukowych. Wykaz stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

2. Traci moc obwieszczenie Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 23 września 1998 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, wraz z określeniem nazw nadawanych stopni naukowych (M. P. Nr 38, poz. 524 oraz z 2000 r. Nr 11, poz. 240). Przewodniczący Centralnej Komisji: J. Tazbir

Monitor Polski Nr 2                — 26 —                Poz. 19


Załącznik do obwieszczenia Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 18 grudnia 2002 r. (poz. 19)

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 2, poz. 19 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 2, poz. 18 z 20032003-01-10

  Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 2, poz. 17 z 20032003-01-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 2, poz. 16 z 20032003-01-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2002 r. nr Z. 110-73-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 2, poz. 15 z 20032003-01-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2002 r. nr Z. 110-72-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 2, poz. 14 z 20032003-01-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2002 r. nr 112-12-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 2, poz. 13 z 20032003-01-10

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2002 r. w osiemdziesiątą rocznicę restytucji Senatu Rzeczypospolitej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 46 poz. 643

  Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego wraz z określeniem nazw nadawanych stopni

 • Monitor Polski 2000 nr 24 poz. 513

  Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie uzupełnienia wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z określeniem stopnia nadawanych kwalifikacji.

 • Monitor Polski 2001 nr 18 poz. 312

  Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie uzupełnienia wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z określeniem stopnia nadawanych kwalifikacji.

 • Monitor Polski 2011 nr 12 poz. 132

  Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

 • Monitor Polski 2010 nr 46 poz. 642

  Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.