Logowanie

Monitor Polski Nr 24, poz. 345 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Sztuki Ukrainy na lata 2003-2005, sporządzony w Warszawie dnia 19 marca 2003 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-13
Data wydania:2003-03-19
Data wejscia w życie:2003-03-19
Data obowiązywania:2003-05-13

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 24, poz. 345 z 2003


Strona 1 z 11
345

PROTOKÓŁ o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Sztuki Ukrainy na lata 2003—2005, sporządzony w Warszawie dnia 19 marca 2003 r. Na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty z dnia 20 maja 1997 r. Minister Kultury Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Kultury i Sztuki Ukrainy, zwani dalej „Stronami”, uzgodnili, co następuje: Artykuł 1 Mając na uwadze rozwój partnerskich i dobrosąsiedzkich stosunków między Rzecząpospolitą Polską i Ukrainą, Strony będą kontynuować i popierać współpracę na rzecz poszerzania oraz zwiększania jakości

Monitor Polski Nr 24                — 1187 —                Poz. 345


i efektywności dwustronnych kontaktów w dziedzinie kultury i sztuki. Artykuł 2

1. Strony będą kontynuować wymianę zespołów artystycznych w ramach międzynarodowych festiwali, dużych imprez kulturalnych bądź na zaproszenie drugiej Strony.

2. Strony uzgodniły, że w miarę możliwości występy zespołów, artystów, a także ekspozycje wystaw będą planowane z uwzględnieniem obszarów zamieszkałych przez Polaków na Ukrainie i Ukraińców w Polsce. Artykuł 3

1. Strony będą sprzyjać organizacji bezpośredniej współpracy pomiędzy teatrami dramatycznymi, lalkowymi i innymi.

2. W miarę posiadanych środków finansowych Strony będą wspierać występy gościnne we Lwowie Teatru im. Juliusza Osterwy z Lublina ze spektaklem „Dziady” (dalsze ustalenia zostaną podjęte w trakcie bezpośrednich rozmów między organizatorami).

3. Strony będą wspierać udział teatrów w międzynarodowych festiwalach teatralnych organizowanych w Polsce i na Ukrainie (na zasadach określonych regulaminem imprezy):

1) Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Złoty Lew” we Lwowie,

2) Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Kukiełkowych „Bożonarodzeniowe Misterium” w Łucku (2003),

3) Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym KONTAKT w Toruniu,

4) Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Konfrontacje Teatralne” w Lublinie,

5) Międzynarodowym Festiwalu „Lubelskie Betlejem” w Lublinie (2003),

6) Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci „Korczak” w Warszawie (2003). Dokonanie wyboru zespołów oraz określenie ich repertuaru nastąpi w trybie roboczym.

4. Strony będą wspierać wzajemną współpracę między specjalistami, artystami, zespołami artystycznymi przy realizacji międzynarodowego projektu „Ukraina—Polska—Europa”, prowadzonego przez Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Artykuł 4 Strony będą sprzyjać udziałowi polskich i ukraińskich wykonawców oraz obserwatorów w następujących konkursach muzycznych:

1) Międzynarodowym Konkursie Baletowym im. S. Lifarja w Kijowie,

2) Międzynarodowym Festiwalu „Kijów—Muzik— Fest” (współczesna twórczość kompozytorska) w Kijowie,

3) Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Kontrasty” we Lwowie,

4) Międzynarodowym Konkursie Âpiewaków Operowych im. S. Kruszelnickiej we Lwowie,

5) Międzynarodowym Konkursie im. Łysenki w Kijowie,

6) Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. St. Moniuszki w Warszawie,

7) Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim im. G. Fitelberga w Katowicach,

8) Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie,

9) Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. Artykuł 5 Strony będą sprzyjać udziałowi polskich i ukraińskich artystów oraz obserwatorów w następujących konkursach i wystawach sztuki współczesnej:

1)

18. Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie (2004),

2) Międzynarodowym Biennale Malarstwa Euroregionu Karpaty w Przemyślu (2004),

3) Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie (2003). Artykuł 6

1. Strony będą popierać realizację wystaw muzealnych lub sztuki współczesnej, na zasadach wzajemności, a w szczególności:

1) wystawę „Pamięć przyszłości” przygotowaną przez Centrum Sztuki Współczesnej w Kijowie (Centrum Sztuki Współczesnej — Zamek Ujazdowski w Warszawie, 2003),

2) wystawę „Nowoczesna rzeźba polska” ze zbiorów Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (Akademia Sztuki we Lwowie, 2003),

3) wystawę „Dialog wewnętrzny” przygotowaną przez Centrum Sztuki Współczesnej — Zamek Ujazdowski w Warszawie (Centrum Sztuki Współczesnej w Kijowie, jesień 2003).

2. Warunki przeprowadzania wystaw uzgodnione zostaną w odrębnych umowach zawartych bezpośrednio pomiędzy organizatorami.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 24, poz. 345 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 349 z 20032003-05-13

  Komunikat Nr 5/2003/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 348 z 20032003-05-13

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2003 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 347 z 20032003-05-13

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2003 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę powoływaną na kierownicze stanowisko państwowe przez Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 346 z 20032003-05-13

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Protokołu o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Sztuki Ukrainy na lata 2003-2005, sporządzonego w Warszawie dnia 19 marca 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 344 z 20032003-05-13

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzonej w Warszawie dnia 13 lutego 1970 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 343 z 20032003-05-13

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzona w Warszawie dnia 13 lutego 1970 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 342 z 20032003-05-13

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzonej w Sofii dnia 22 grudnia 1972 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 341 z 20032003-05-13

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzona w Sofii dnia 22 grudnia 1972 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 24 poz. 346

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Protokołu o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Sztuki Ukrainy na lata 2003-2005, sporządzonego w Warszawie dnia 19 marca 2003 r.

 • Monitor Polski 2010 nr 2 poz. 10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Turystyki Ukrainy na lata 2009-2012, podpisanym w Warszawie dnia 30 listopada 2009 r.

 • Monitor Polski 2006 nr 14 poz. 190

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2005-2007, podpisanym w Warszawie dnia 14 października 2005 r.

 • Monitor Polski 2009 nr 41 poz. 653

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2009-2011, podpisanym w Warszawie dnia 28 maja 2009 r.

 • Monitor Polski 2009 nr 49 poz. 714

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy w dziedzinie kultury między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Macedonii na lata 2009-2011, sporządzonym w Warszawie dnia 8 lipca 2009 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.