Logowanie

Monitor Polski Nr 24, poz. 348 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2003 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-13
Data wydania:2003-05-05
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2003-05-13

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 24, poz. 348 z 2003


348

OBWIESZCZENIE PREZESA URZ¢DU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 maja 2003 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje: Następujące imprezy, organizowane przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w Gdańsku, na ich terenach wystawienniczych w Gdańsku, są wystawami publicznymi dającymi pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone według daty wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczonego znakiem towarowym:

1) FERMA DROBIU Targi Drobiarstwa, w dniach od 21 do 23 maja 2003 r.;

2) POLFOOD Targi Przetwórstwa Produktów Spożywczych i Napojów, w dniach od 21 do 23 maja 2003 r.;

3) POLFISH Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych, w dniach od 27 do 29 maja 2003 r.; ———————

1) Zmiany

4) BALT-MILITARY-EXPO Bałtyckie Targi Militarne, w dniach od 25 do 27 czerwca 2003 r.;

5) SAFETY Targi Ratownictwa i Bezpieczeństwa, w dniach od 25 do 27 czerwca 2003 r.;

6) AMBERMART Międzynarodowe Targi Bursztynu, w dniach od 22 do 24 sierpnia 2003 r.;

7) HOUSEBUILDING Międzynarodowe Targi Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 18 do 21 września 2003 r.;

8) HYDRO-BUD Międzynarodowe Targi Budownictwa Wodnego, w dniach od 18 do 21 września 2003 r.;

9) MAXBUD Międzynarodowe Targi Budownictwa Przemysłowego, w dniach od 18 do 21 września 2003 r.;

10) MÓJ DOM Pomorska Giełda Nieruchomości, w dniach od 18 do 21 września 2003 r.;

11) CEREMONIA Targi Artykułów i Usług Okolicznościowych, w dniach od 4 do 5 października 2003 r.;

12) URODA Targi Kosmetyczne i Fryzjerstwa, w dniach od 4 do 5 października 2003 r. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: A. Adamczak

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 108, poz. 945, Nr 113, poz. 983 i Nr 153, poz. 1271.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 24, poz. 348 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 349 z 20032003-05-13

  Komunikat Nr 5/2003/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 347 z 20032003-05-13

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2003 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę powoływaną na kierownicze stanowisko państwowe przez Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 346 z 20032003-05-13

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Protokołu o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Sztuki Ukrainy na lata 2003-2005, sporządzonego w Warszawie dnia 19 marca 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 345 z 20032003-05-13

  Protokół o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Sztuki Ukrainy na lata 2003-2005, sporządzony w Warszawie dnia 19 marca 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 344 z 20032003-05-13

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzonej w Warszawie dnia 13 lutego 1970 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 343 z 20032003-05-13

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzona w Warszawie dnia 13 lutego 1970 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 342 z 20032003-05-13

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzonej w Sofii dnia 22 grudnia 1972 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 341 z 20032003-05-13

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzona w Sofii dnia 22 grudnia 1972 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 11 poz. 181

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski 2003 nr 44 poz. 661

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2003 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski 2005 nr 22 poz. 341

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2005 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski 2001 nr 40 poz. 665

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2001 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski 2002 nr 18 poz. 326

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.