Logowanie

Monitor Polski Nr 26, poz. 372 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-22
Data wydania:2003-01-10
Data wejscia w życie:2003-05-22
Data obowiązywania:2003-05-22

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 26, poz. 372 z 2003


372

Rej. 186/2002 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) postanawia się, co następuje: §

1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń (M. P. Nr 61, poz.

859) poz. 261 otrzymuje brzmienie: „261. Nowak-Waśniowska Halina Maria,”. §

2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 23 września 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 26, poz. 372 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 380 z 20032003-05-22

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 379 z 20032003-05-22

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 378 z 20032003-05-22

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 377 z 20032003-05-22

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 7 maja 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 376 z 20032003-05-22

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie wykazu towarów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 375 z 20032003-05-22

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zakończenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych, bez zastosowania środków ochronnych

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 374 z 20032003-05-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 373 z 20032003-05-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 371 z 20032003-05-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 370 z 20032003-05-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 47 poz. 537

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2011 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2004 nr 32 poz. 567

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2003 nr 36 poz. 503

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski 2001 nr 7 poz. 114

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2000 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski 2012 poz. 268

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2012 r. nr 110-15-12 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.