Logowanie

Monitor Polski Nr 37, poz. 549 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2003 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-07-24
Data wydania:2003-07-14
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2003-07-24

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 37, poz. 549 z 2003


549

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2003 r. Na podstawie art. 24 ust. 6c ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143 i Nr 128, poz. 1176) ogłasza się, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2003 r. w stosunku do II półrocza 2002 r. wzrosły o 1,0%. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: T. Toczyński

pobierz plik

Monitor Polski Nr 37, poz. 549 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 550 z 20032003-07-24

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 548 z 20032003-07-24

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 547 z 20032003-07-24

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 546 z 20032003-07-24

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 545 z 20032003-07-24

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2003 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 544 z 20032003-07-24

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 543 z 20032003-07-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 542 z 20032003-07-24

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 541 z 20032003-07-24

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 540 z 20032003-07-24

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 539 z 20032003-07-24

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę powoływaną na kierownicze stanowisko państwowe przez Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 538 z 20032003-07-24

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby powoływane na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 537 z 20032003-07-24

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Programu współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji, Kultury i Nauki Mongolii na lata 2003-2005, sporządzonego w Warszawie dnia 15 maja 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 536 z 20032003-07-24

  Program Współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji, Kultury i Nauki Mongolii na lata 2003-2005, sporządzony w Warszawie dnia 15 maja 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 535 z 20032003-07-24

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 maja 2003 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 6 kwietnia 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmiany pozycji 22 w załączniku nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 534 z 20032003-07-24

  Porozumienie z dnia 6 kwietnia 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmiany pozycji 22 w załączniku nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 533 z 20032003-07-24

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 18 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., dotyczącym przedłużenia połączenia kolejowego kolei Usedomer Baderbahn z Ahlbeck - Granica do Świnoujścia

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 532 z 20032003-07-24

  Porozumienie z dnia 18 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., dotyczącym przedłużenia połączenia kolejowego kolei Usedomer Baderbahn z Ahlbeck - Granica do Świnoujścia

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 531 z 20032003-07-24

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 530 z 20032003-07-24

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2001 nr 22 poz. 394

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2001 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 3 poz. 74

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II półroczu 2001 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 6 poz. 98

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II półroczu 2002 r.

 • Monitor Polski 2004 nr 4 poz. 79

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II półroczu 2003 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 33 poz. 530

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2002 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.