Logowanie

Monitor Polski Nr 42, poz. 630 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2003 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-09-05
Data wydania:2003-09-03
Data wejscia w życie:2003-09-05
Data obowiązywania:2003-09-05

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 42, poz. 630 z 2003


630

ZARZĄDZENIE Nr 76 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 września 2003 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje: §

1. Ministerstwu Kultury nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia. §

2. Traci moc zarządzenie nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury (M. P. Nr 13, poz. 222). §

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik do zarządzenia nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2003 r. (poz. 630)

STATUT MINISTERSTWA KULTURY §

1. Ministerstwo Kultury, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Kultury właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32, poz. 303), do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. §

2. W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Sekretariat Ministra;

Monitor Polski Nr 42

3) Departament Dziedzictwa Narodowego;                — 2190 —                Poz. 630


4) Departament Filmu i Mediów Audiowizualnych;

5) Departament Kultury Mniejszości Narodowych;

6) Departament Ochrony Zabytków;

7) Departament Szkolnictwa Artystycznego;

8) Departament Sztuki i Promocji Twórczości;

9) Departament Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej;

10) Departament Współpracy z Samorządami i Upowszechniania Kultury;

11) Departament Ekonomiczny;

12) Departament Prawno-Legislacyjny;

13) Biuro Dyrektora Generalnego;

14) Biuro Kontroli;

15) Biuro Spraw Obronnych;

16) Samodzielny Wydział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 42, poz. 630 z 2003 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

 • Podatek VAT od koncertu

  Jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do miejskiego rejestru instytucji kultury. Sprzedając kontrahentowi koncert niebiletowany stosujemy 0 stawkę VAT. Czy (...)

 • Większość potrzebna do zmiany statutu spółdzielni

  Ilu członków spółdzielni jest potrzebnych na walnym zebraniu członków, by przegłosowano nowy statut?

 • Status fundatora fundacji

  Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2005 nr 7 poz. 99

  Zarządzenie Nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury

 • Monitor Polski 2012 poz. 444

  Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2012 poz. 655

  Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

 • Monitor Polski 2012 poz. 648

  Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski 2013 poz. 380

  Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.