Logowanie

Monitor Polski Nr 44, poz. 657 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 września 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 20 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-09-19
Data wydania:2003-09-05
Data wejscia w życie:2003-09-19
Data obowiązywania:2003-09-19

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 44, poz. 657 z 2003


657

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 5 września 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 20 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, ———————

1)

poz. 938, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594 i Nr 137, poz. 1303.

Monitor Polski Nr 44                — 2237 —                Poz. 657


§

1. Ustala się wzory, stop, próbę, masę i wielkość emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 20 zł i 200 zł, określone w załączniku do zarządzenia. §

2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 24 września 2003 r.

§

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: w z. J. Stopyra

Załącznik do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 września 2003 r. (poz. 657)

WZORY, STOP, PRÓBA, MASA I WIELKOÂå EMISJI MONET NOMINALNEJ WARTOÂCI 2 ZŁ, 20 ZŁ I 200 ZŁ

Wartość

Cechy graficzne strona główna Na tle stylizowanego krzyża: z prawej strony u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; poniżej w środkowej części napis: 2 ZŁ; nad orłem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i oznaczenie roku emisji:

2003. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW Z prawej strony postać Jana Pawła II wspartego na pastorale, w tle stylizowane gałęzie. U góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, poniżej oznaczenie roku emisji:

2003. U dołu napis: RZECZPOSPOLITA / POLSKA / 20 ZŁ. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW strona odwrotna

Brzeg (bok)

Masa Wymiary (w gra- (w milimach) metrach)

Stop/ próba

Wielkość emisji (w sztukach)

2 zł

Na tle stylizowanego krzyża: wizerunek Jana Pawła II wspartego na pastorale; u góry z prawej strony napis: 25-LECIE/PONTYFIKA TU; u dołu napis: JAN PAWEŁ II

Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami

8,15

średnica CuAl5Zn5Sn1 2 000 000 27,0

20 zł

Portret Jana Pawła II. Wzdłuż boków monety po prawej stronie napisy: JAN PAWEŁ II, 25-LECIE PONTYFIKATU

gładki

28,28

kwadrat o boku 40,0

Ag 925/1000

83 000

Postać Jana Pawła II wspartego na pastorale, w tle stylizowane gałęzie. U góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z lewej strony pół200 zł kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2003, z prawej strony u dołu napis: 200 ZŁ. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW

Wizerunek Jana Pawła II siedzącego w fotelu. U góry napis: JAN/PAWEŁ II. U dołu półkolem napis: 25-LECIE PONTYFIKATU

gładki

15,50

średnica 27,0

Au 900/1000

4 900

pobierz plik

Monitor Polski Nr 44, poz. 657 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 661 z 20032003-09-19

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2003 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 660 z 20032003-09-19

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 659 z 20032003-09-19

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2003 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 658 z 20032003-09-19

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2003 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 656 z 20032003-09-19

  Zarządzenie Nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu współdziałania oraz szczegółowego rozdziału kompetencji pomiędzy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu i Wojskowe Służby Informacyjne

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 655 z 20032003-09-19

  Zarządzenie Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 654 z 20032003-09-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 653 z 20032003-09-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 899

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii „Polscy malarze XIX/XX wieku” – Piotr Michałowski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski 2010 nr 17 poz. 182

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski 2002 nr 58 poz. 791

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski 2006 nr 23 poz. 257

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski 2006 nr 60 poz. 635

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.