Logowanie

Monitor Polski Nr 44, poz. 660 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-09-19
Data wydania:2003-09-09
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2003-09-19

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 44, poz. 660 z 2003


660

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZ¢DU MIAR z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar Na podstawie art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360) ogłasza się wzorce jednostek miar spełniające warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar, stanowiące załącznik do obwieszczenia. Prezes Głównego Urzędu Miar: W. Sanocki

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 września 2003 r. (poz. 660)

WZORCE JEDNOSTEK MIAR SPEŁNIAJĄCE WARUNKI OKREÂLONE DLA PA¡STWOWYCH WZORCÓW JEDNOSTEK MIAR Data wydania Lp. Nazwa wzorca jednostki miary Podstawowe części składowe i dane identyfikacyjne państwowego wzorca jednostki miary Zespół cezowych wzorców częstotliwości oraz układów ich porównań wewnętrznych i zewnętrznych Układ pomiarowy składający się z grupy czterech cewek indukcyjności wzorcowej, o wartości nominalnej indukcyjności 10 mH oraz z precyzyjnych komparatorów i mostków Miejsce stosowania i przechowywania państwowego wzorca jednostki mary Główny Urząd Miar, Zakład Metrologii Elektrycznej, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2 Główny Urząd Miar, Zakład Metrologii Elektrycznej, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2 Numer

decyzji Prezesa GUM uznającej wzorzec jednostki miary za państwowy wzorzec jednostki miary 2003-08-29 UW 13/2003

1

Państwowy wzorzec jednostki miar czasu i częstotliwości Państwowy wzorzec jednostki miary indukcyjności

2

2003-08-29

UW 14/2003

pobierz plik

Monitor Polski Nr 44, poz. 660 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 661 z 20032003-09-19

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2003 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 659 z 20032003-09-19

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2003 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 658 z 20032003-09-19

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2003 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 657 z 20032003-09-19

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 września 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 20 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 656 z 20032003-09-19

  Zarządzenie Nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu współdziałania oraz szczegółowego rozdziału kompetencji pomiędzy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu i Wojskowe Służby Informacyjne

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 655 z 20032003-09-19

  Zarządzenie Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 654 z 20032003-09-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 653 z 20032003-09-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 1 poz. 20

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorów jednostek miar

 • Monitor Polski 2004 nr 22 poz. 394

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

 • Monitor Polski 2003 nr 35 poz. 492

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-18 poz. 1486

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów upoważnień do kontroli, legitymacji oraz protokołów kontroli stosowanych przez pracowników urzędów miar

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-22 poz. 421

  Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o miarach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.