Logowanie

Monitor Polski Nr 6, poz. 75 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-28
Data wydania:2003-01-22
Data wejscia w życie:2003-02-01
Data obowiązywania:2003-01-28

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 6, poz. 75 z 2003


75

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje: §

1. W okresie od dnia 1 lutego 2003 r. do dnia 31 lipca 2003 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 250 żołnierzy i pracowników wojska. §

2. PKW działa w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNIFIL) na obszarze Republiki Libańskiej. § 3.

1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNIFIL) w Republice Libańskiej.

Monitor Polski Nr 6                — 255 —                Poz. 75


2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej. §

4. Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej. §

5. Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego określa „Etat nr 02/159/0”.

§

6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Monitor Polski Nr 6, poz. 75 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 102 z 20032003-01-28

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 101 z 20032003-01-28

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 100 z 20032003-01-28

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 99 z 20032003-01-28

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 98 z 20032003-01-28

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II półroczu 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 97 z 20032003-01-28

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 96 z 20032003-01-28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 95 z 20032003-01-28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 94 z 20032003-01-28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2002 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 93 z 20032003-01-28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 92 z 20032003-01-28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 91 z 20032003-01-28

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 90 z 20032003-01-28

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 20 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 89 z 20032003-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2002 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 88 z 20032003-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2002 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 87 z 20032003-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2002 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 86 z 20032003-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 85 z 20032003-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 84 z 20032003-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2002 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 83 z 20032003-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 82 z 20032003-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2001 nr 3 poz. 65

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2001 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.

 • Monitor Polski 2000 nr 23 poz. 471

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2000 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.

 • Monitor Polski 2004 nr 32 poz. 564

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej

 • Monitor Polski 2002 nr 5 poz. 87

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.

 • Monitor Polski 2001 nr 23 poz. 403

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.