Logowanie

Monitor Polski Nr 6, poz. 91 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-28
Data wydania:2003-01-16
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2003-01-28

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 6, poz. 91 z 2003


91

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 16 stycznia 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052) obwieszcza się, co następuje: W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) jedno stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;

2) pięć stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;

3) jedno stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu;

4) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Słupsku;

5) jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim;

6) jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie;

7) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Łasku;

8) jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Âródmieścia w Łodzi;

9) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi;

10) jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy;

11) jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Olkuszu;

12) jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Oławie;

13) jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie;

14) jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach;

15) jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tucholi;

16) jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;

17) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie;

18) jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Âródmieścia w Warszawie;

19) jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;

20) jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyki we Wrocławiu;

21) jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Âródmieścia we Wrocławiu;

22) jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli;

23) jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w ˚aganiu;

24) jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w ˚yrardowie. Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 6, poz. 91 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 102 z 20032003-01-28

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 101 z 20032003-01-28

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 100 z 20032003-01-28

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 99 z 20032003-01-28

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 98 z 20032003-01-28

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II półroczu 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 97 z 20032003-01-28

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 96 z 20032003-01-28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 95 z 20032003-01-28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 94 z 20032003-01-28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2002 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 93 z 20032003-01-28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 92 z 20032003-01-28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 90 z 20032003-01-28

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 20 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 89 z 20032003-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2002 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 88 z 20032003-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2002 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 87 z 20032003-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2002 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 86 z 20032003-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 85 z 20032003-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 84 z 20032003-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2002 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 83 z 20032003-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 82 z 20032003-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.