Logowanie

Monitor Polski Nr 8, poz. 125 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Federacji Rosyjskiej na lata 2002-2003, podpisany w Warszawie dnia 28 czerwca 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-02-14
Data wydania:2002-06-28
Data wejscia w życie:2002-06-28
Data obowiązywania:2003-02-14

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 8, poz. 125 z 2003


Strona 1 z 8
125

PROTOKÓŁ o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Federacji Rosyjskiej na lata 2002—2003, podpisany w Warszawie dnia 28 czerwca 2002 r. Niniejszy protokół sporządzono na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty z dnia 25 sierpnia 1993 r. Minister Kultury Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej, zwane dalej „Stronami”, kierując się troską o dalszy rozwój i pogłębienie współpracy w dziedzinie kultury, postanowili: Artykuł 1 W miarę posiadanych środków, Strony będą popierać realizację:

1. Wystawy „Srebra polskie w zbiorach rosyjskich” ze zbiorów Państwowego Historyczno-Kulturalnego Muzeum-Zabytku „Moskiewski Kreml”, z Państwowego Muzeum Historycznego oraz Ermitażu w Zamku Królewskim w Warszawie (2003 r.).

Monitor Polski Nr 8                — 307 —                Poz. 125


2. Wspólnego projektu malarzy polskich i rosyjskich, realizowanego przez Centrum Sztuki Współczesnej — Zamek Ujazdowski w Warszawie i Centrum Sztuki Współczesnej w St. Petersburgu (I połowa 2003 r.). Artykuł 2 Strony będą popierać współpracę polskich i rosyjskich teatrów, w tym okażą ewentualną pomoc w przyjęciu i wysłaniu:

1. Rosyjskich uczestników i obserwatorów Międzynarodowego Festiwalu „Kontakt” (Toruń, każdego roku).

2. Polskich uczestników i obserwatorów Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Bałtycki Dom” (w St. Petersburgu, każdego roku).

3. Uczestników i obserwatorów Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wizualnej Animacje (Bielsko-Biała, 21 maja—1 czerwca 2002 r.).

4. Gościnnych występów Teatru Małego z St. Petersburga na scenie Teatru Narodowego w Warszawie w ramach Dni St. Petersburga w Warszawie (czerwiec 2002 r.).

5. Występów Teatru Narodowego na scenach teatrów w Moskwie i St. Petersburgu.

6. Uczestników i obserwatorów Międzynarodowego Festiwalu „Dialog” (Wrocław, październik 2003 r.).

7. Uczestników i obserwatorów Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Konfrontacje Teatralne” (Lublin, październik 2002 r.).

8. Występów Teatru Wielkiego — Opery Narodowej na scenie Państwowego Akademickiego Teatru Wielkiego w Moskwie.

9. Koncertowego wykonania opery „Król Roger” K. Szymanowskiego oraz wykonania scenicznego opery „Eugeniusz Oniegin” P. Czajkowskiego (Moskwa, grudzień 2002 r.).

10. Występów Państwowego Akademickiego Teatru Wielkiego z Moskwy na scenie Teatru Wielkiego — Opery Narodowej (Warszawa, grudzień 2002 r.). Artykuł 3 Strony okażą pomoc w przyjęciu i wysłaniu:

1. Uczestników i obserwatorów Międzynarodowego Festiwalu „Warszawska Jesień” (każdego roku).

2. Uczestników i obserwatorów Międzynarodowego Festiwalu „Wratislavia Cantans” — Muzyka i Sztuki Piękne” (każdego roku). Artykuł 4 Obie Strony, w miarę posiadanych środków, będą sprzyjać udziałowi przedstawicieli Polski w uroczystościach obchodów 300-lecia St. Petersburga.

Szczegóły udziału przedstawicieli Polski zostaną ustalone w trybie roboczym. Artykuł 5 I. Strony będą sprzyjać promocji literatury polskiej w Rosji i rosyjskiej w Polsce poprzez wspieranie współpracy pomiędzy bibliotekami i archiwami, działalności translatorskiej, wymianę pisarzy i poetów oraz współpracę związków twórczych. II. W tym celu Strony będą popierać: II.1 Udział Strony polskiej: a) w Międzynarodowych Targach Książki w Moskwie. b) w Międzynarodowych Targach Książki w St. Petersburgu. II.2 Udział Strony rosyjskiej: a) w Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. b) w Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Artykuł 6 W dziedzinie kinematografii Strony będą popierać:

1. Bezpośrednią współpracę instytucji, organizacji i producentów filmowych obu państw ze szczególnym uwzględnieniem realizacji wspólnych filmów i świadczenia wzajemnych usług filmowych.

2. Bezpośrednią współpracę polskich i rosyjskich stowarzyszeń filmowców i narodowych archiwów filmowych.

3. Organizację przeglądów filmowych na zasadach wzajemności.

4. Udział swoich przedstawicieli w krajowych i międzynarodowych festiwalach przeprowadzanych na terytorium państwa drugiej Strony, zgodnie z regulaminem tych festiwali. Artykuł 7 Strony będą kontynuować współpracę ekspertów w dziedzinie ujawniania i zwrotu dóbr kultury przemieszczonych na obszar drugiego państwa. Artykuł 8 Strony będą popierać:

1. Bezpośrednią współpracę szkół średnich i wyższych uczelni artystycznych obu państw, a także wymianę pedagogów i studentów wyżej wymienionych placówek.

2. Udział przedstawicieli szkół i uczelni artystycznych w konferencjach, kolokwiach, sesjach i kursach dotyczących kształcenia artystycznego i teorii sztuki organizowanych przez drugą Stronę.

3. Wymianę informacji o imprezach artystycznych (kursy, konkursy, festiwale).

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 8, poz. 125 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 129 z 20032003-02-14

  Komunikat Nr 2/2003/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 128 z 20032003-02-14

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2003 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 127 z 20032003-02-14

  Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2003 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 126 z 20032003-02-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Federacji Rosyjskiej na lata 2002-2003, podpisanym w Warszawie dnia 28 czerwca 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 124 z 20032003-02-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Panamy o ruchu bezwizowym, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 123 z 20032003-02-14

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Panamy o ruchu bezwizowym, sporządzona w Warszawie dnia 27 czerwca 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 122 z 20032003-02-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Makau - Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o ruchu bezwizowym, sporządzonej w Makau dnia 3 września 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 121 z 20032003-02-14

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Makau - Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o ruchu bezwizowym, sporządzona w Makau dnia 3 września 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 120 z 20032003-02-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Hongkongu - Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o ruchu bezwizowym, sporządzonej w Hongkongu dnia 30 sierpnia 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 119 z 20032003-02-14

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Hongkongu - Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o ruchu bezwizowym, sporządzona w Hongkongu dnia 30 sierpnia 2001 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Eksport usług czy sprzedaż krajowa

  Jesteśmy Sp. z o.o. mającą siedzibę i miejsce prowadzenia działalności w Polsce, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonaliśmy usługę polegającą (...)

 • Podatek VAT od koncertu

  Jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do miejskiego rejestru instytucji kultury. Sprzedając kontrahentowi koncert niebiletowany stosujemy 0 stawkę VAT. Czy (...)

 • Delegacja zagraniczna

  Pracownik mieszka i pracuje w Warszawie. Został oddelegowany do Czech na spotkanie z kontrahentem. Granicę z Czechami przekroczył 10 czerwca o godz. 18, powrót na teren (...)

 • Karta pojazdu

  Pod koniec czerwca kupiłem samochód osobowy. Był on pierwszy raz rejestrowany w Polsce. Musiałem przy rejestrowaniu wyrobić Kartę pojazdu , za którą zapłaciłem 1000 (...)

 • Kolejna umowa na czas określony

  Pracodawca zawarł ze mną trzy umowy na czas określony 1 października 2001 do 31 grudnia 2001 - okres próbny, 1 stycznia 2002 do 30 czerwca 2002 i od 1 lipca 2002 do 31 (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 24 poz. 346

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Protokołu o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Sztuki Ukrainy na lata 2003-2005, sporządzonego w Warszawie dnia 19 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-01-14 poz. 26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Federacji Rosyjskiej na lata 2009-2012, podpisanym w Sopocie dnia 1 września 2009 r.

 • Monitor Polski 2006 nr 14 poz. 190

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2005-2007, podpisanym w Warszawie dnia 14 października 2005 r.

 • Monitor Polski 2010 nr 2 poz. 10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Turystyki Ukrainy na lata 2009-2012, podpisanym w Warszawie dnia 30 listopada 2009 r.

 • Monitor Polski 2009 nr 49 poz. 714

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy w dziedzinie kultury między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Macedonii na lata 2009-2011, sporządzonym w Warszawie dnia 8 lipca 2009 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.