Logowanie

Monitor Polski Nr 10, poz. 156 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2004 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-23
Data wydania:2004-02-13
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2004-02-23

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 10, poz. 156 z 2004


156

OBWIESZCZENIE PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWY˚SZEGO z dnia 13 lutego 2004 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego Na podstawie art. 24 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) obwieszcza się, że w Sądzie Najwyższym są, przewidziane do objęcia, trzy stanowiska sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego: L. Gardocki

pobierz plik

Monitor Polski Nr 10, poz. 156 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 167 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 166 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 165 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 164 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 163 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 162 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 161 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2003 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 160 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 159 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 158 z 20042004-02-23

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 157 z 20042004-02-23

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w II kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 155 z 20042004-02-23

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lutego 2004 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o nominację sędziowską

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 154 z 20042004-02-23

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 153 z 20042004-02-23

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 152 z 20042004-02-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 151 z 20042004-02-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 150 z 20042004-02-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 149 z 20042004-02-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 148 z 20042004-02-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 147 z 20042004-02-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2003 r. o nadaniu orderów

porady prawne online

Porady prawne

 • Delegacja sędziego podpisana przez podsekretarza

  17 lipca zeszłego roku Sąd Najwyższy orzekł, że delegacja sędziego do sądu innego niż ten, do którego jest mianowany, musi być podpisana co najmniej przez ministra (...)

 • Związanie wyrokiem Sądu Najwyższego

  Czy sąd orzekający może nie podzielić poglądu wyrażonego w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31.01.2002 w sprawie zasiedzenia, wydając wyrok (...)

 • Sygnatura akt sądowych

  Bardzo proszę o odpowiedź, co oznacza skrót CRN występujacy przy orzecznictwie np. w postanowieniu z dnia 12.03.1975r. III CRN 456/74 przyjął, że przewidziany w art. (...)

 • Opłata za zgłoszenie wierzytelności

  Czy zgłoszenie wierzytelności podczas postępowania upadłościowego podlega opłacie?

 • Wybór obrońcy z urzędu

  Podejrzany jest w więzieniu. Czy podejrzany w sprawie karnej może sam wskazać konkretnego adwokata jako swojego obrońcę z Urzędu., przy tym ma już jeden wyrok i wtedy (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 8 poz. 128

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2003 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski 2004 nr 56 poz. 959

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 27 grudnia 2004 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski 2013 poz. 565

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski 2011 nr 63 poz. 603

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2011 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski 2011 nr 90 poz. 942

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2011 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.