Logowanie

Monitor Polski Nr 10, poz. 163 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-23
Data wydania:2004-02-21
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2004-02-23

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 10, poz. 163 z 2004


163

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZE¡ SPOŁECZNYCH z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż od dnia 1 marca 2004 r. kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 144,25 zł. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: A. Wiktorow ———————

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104, z 2001 r. Nr 122, poz. 1349, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1791, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 759, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 202, poz. 1956 i Nr 228, poz. 2255.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 10, poz. 163 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 167 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 166 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 165 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 164 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 162 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 161 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2003 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 160 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 159 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 158 z 20042004-02-23

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 157 z 20042004-02-23

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w II kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 156 z 20042004-02-23

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2004 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 155 z 20042004-02-23

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lutego 2004 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o nominację sędziowską

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 154 z 20042004-02-23

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 153 z 20042004-02-23

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 152 z 20042004-02-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 151 z 20042004-02-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 150 z 20042004-02-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 149 z 20042004-02-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 148 z 20042004-02-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 147 z 20042004-02-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2003 r. o nadaniu orderów

porady prawne online

Porady prawne

 • Bezprawne pobranie zasiłku pielęgnacyjnego

  Czy i w jaki sposób można być ukaranym za bezprawne pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego? Dotyczy dziecka które nie jest chore ale jest mu wystawiane zaświadczenie o (...)

 • Wypłata zaległego zasiłku pielęgnacyjnego

  Osoba, która ma przyznane prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przez pewien czas nie otrzymywała należnego świadczenia. Pracownik ośrodka opieki społecznej poinformował (...)

 • Zwrot zasiłku pielęgnacyjnego

  Moje pytanie dotyczy ponownie kwestii zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego. Zasiłek pielęgnacyjny nie jest świadczeniem przyznawanym w oparciu o ustawę (...)

 • Dodatek mieszkaniowy

  Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10-12-2009r. Nr I OPS 8/09 do dochodów przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego nie wlicza się dodatku pielęgnacyjnego. (...)

 • Organ właściwy w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

  Z dniem 01.09.2006 r. obowiązek wypłat świadczeń rodzinnych i dodatków do nich przejmują gminy. Nasz pracownik pobiera w naszym zakładzie zasiłek pielęgnacyjny na (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2001 nr 16 poz. 269

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

 • Monitor Polski 2002 nr 19 poz. 345

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

 • Monitor Polski 2000 nr 14 poz. 324

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie kwoty zasiłku porodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-24 poz. 959

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-14 poz. 1058

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.