Logowanie

Monitor Polski Nr 11, poz. 177 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-01
Data wydania:2004-02-20
Data wejscia w życie:2004-03-01
Data obowiązywania:2004-03-01

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 11, poz. 177 z 2004


177

ZARZĄDZENIE Nr 20 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 1, poz.

29) w załączniku w § 2 w ust. 1 uchyla się pkt

15. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 11, poz. 177 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 181 z 20042004-03-01

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 180 z 20042004-03-01

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 179 z 20042004-03-01

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2004 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 178 z 20042004-03-01

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 176 z 20042004-03-01

  Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 175 z 20042004-03-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 174 z 20042004-03-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 173 z 20042004-03-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 172 z 20042004-03-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 171 z 20042004-03-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 170 z 20042004-03-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 169 z 20042004-03-01

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uczczenia 60. rocznicy śmierci hm. Floriana Marciniaka Naczelnika Szarych Szeregów

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 168 z 20042004-03-01

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uczczenia 120. rocznicy urodzin Macieja Rataja

porady prawne online

Porady prawne

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

 • Większość potrzebna do zmiany statutu spółdzielni

  Ilu członków spółdzielni jest potrzebnych na walnym zebraniu członków, by przegłosowano nowy statut?

 • Status fundatora fundacji

  Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 1014

  Zarządzenie Nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-18 poz. 951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

 • Monitor Polski 2012 poz. 444

  Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2009 nr 6 poz. 65

  Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego

 • Monitor Polski 2012 poz. 655

  Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.