Logowanie

Monitor Polski Nr 12, poz. 185 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-12
Data wydania:2003-10-30
Data wejscia w życie:2003-10-30
Data obowiązywania:2004-03-12

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 12, poz. 185 z 2004


185

Rej. 249/2003 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450,

Monitor Polski Nr 12                — 563 —                Poz. 185


z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

KRZY˚EM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. Bialik Michaił,

10. Szub Siergiej,

obywatelki Republiki Białorusi za zasługi dla rozwoju polskiej oświaty ZŁOTYM KRZY˚EM ZASŁUGI

1. Dołęga-Wrzosek Elżbieta,

2. Jaroszewicz Alina, obywatel Republiki Chile za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-chilijskiej współpracy KRZY˚EM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Garcia Ruminot Jose, obywatel Królestwa Hiszpanii za wybitne zasługi w promowaniu polskiej gospodarki i kultury KRZY˚EM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Sentis Duran Ramon,

KRZY˚EM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. Cywian Leonid,

12. Goldsztejn Emil,

13. Szwarckopf Jurij,

14. Zajcew Władimir, za zasługi w rozwijaniu polsko-rosyjskiej współpracy kulturalnej ZŁOTYM KRZY˚EM ZASŁUGI

15. Wołkowa Łarissa, za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej KRZY˚EM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

16. Aleksiejew Siergiej,

17. Czistosierdow Aleksandr, za zasługi w rozwijaniu polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej ZŁOTYM KRZY˚EM ZASŁUGI

18. Fomin Arsienij,

19. Surikow Wiktor,

obywatele Republiki Federalnej Niemiec: za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy KRZY˚EM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Freiherr von Richthofen Hermann, za wybitne zasługi w propagowaniu polskiej kultury i sztuki KRZY˚EM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Piwarski Andrzej Jan, za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-rosyjskiej współpracy KRZY˚EM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

20. Jelisiejewa Natalia, za zasługi w rozwijaniu polsko-rosyjskiej współpracy ZŁOTYM KRZY˚EM ZASŁUGI

21. Łukicziewa Natalia,

obywatel Republiki Słowenii za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-słoweńskiej współpracy KRZY˚EM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

22. Dragan Zvone. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

obywatele Federacji Rosyjskiej: za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-rosyjskiej współpracy kulturalnej: KRZY˚EM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Piotrowskij Michaił,

8. Słonimskij Siergiej,

pobierz plik

Monitor Polski Nr 12, poz. 185 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 199 z 20042004-03-12

  Komunikat Nr 3/2004/DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 198 z 20042004-03-12

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 197 z 20042004-03-12

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 196 z 20042004-03-12

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 195 z 20042004-03-12

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 194 z 20042004-03-12

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 193 z 20042004-03-12

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania rejonowych komisji wyborczych i siedzib tych komisji oraz obszarów, na których okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 192 z 20042004-03-12

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 191 z 20042004-03-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2004 r. o pozbawieniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 190 z 20042004-03-12

  Postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 5 listopada 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 189 z 20042004-03-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 188 z 20042004-03-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 187 z 20042004-03-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 186 z 20042004-03-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 184 z 20042004-03-12

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jana Rokity

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 183 z 20042004-03-12

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej posła Jana Rokity

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 182 z 20040004-03-12

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 32 poz. 567

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2011 nr 47 poz. 537

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2011 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2012 poz. 82

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2011 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2001 nr 12 poz. 196

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski 2013 poz. 398

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.