Logowanie

Monitor Polski Nr 13, poz. 200 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie roszczeń odszkodowawczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-18
Data wydania:2004-03-12
Data wejscia w życie:2004-03-12
Data obowiązywania:2004-03-18

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 13, poz. 200 z 2004


200

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie roszczeń odszkodowawczych Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że wszystkie kwestie związane z przejęciem przez Polskę majątków po byłych przesiedleńcach z Ziem Odzyskanych uważa za ostatecznie zakończone i w żaden sposób niepodlegające rozpoznawaniu przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu lub Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Dotyczy to także ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Sejm stwierdza, iż Polska nie będzie związana jakimkolwiek orzeczeniem przyjętym przez instytucje Unii Europejskiej zapadłym w tych sprawach. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do zawarcia analogicznych zastrzeżeń w negocjowanym obecnie Traktacie Konstytucyjnym Unii Europejskiej i do złożenia rządom państw członkowskich Unii Europejskiej osobnej deklaracji o tej samej treści. Marszałek Sejmu: M. Borowski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 13, poz. 200 z 2004 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2010-03-16 nr 64 poz. 3

  Wyciąg z decyzji w sprawie Landsbanki Luxembourg S.A. na mocy dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji (...)

 • Komunikat UE z 2006-12-23 nr 317 poz. 814

  P6_TA(2006)0593Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego sprawie wniosku dotyczącego (...)

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-31 poz. 426

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób, pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-12 poz. 1518

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce

 • Legislacja UE z 2005-11-17 nr 300 poz. 6

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1869/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zastępujące załączniki do rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.