Logowanie

Monitor Polski Nr 15, poz. 252 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2004 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-30
Data wydania:2004-03-17
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2004-03-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 15, poz. 252 z 2004


252

OBWIESZCZENIE PREZESA URZ¢DU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 marca 2004 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286) ogłasza się, co następuje: Impreza targowo-wystawiennicza pod nazwą „Stała Wystawa Budownictwa”, organizowana w dniach od 1 kwietnia do 31 grudnia 2004 r. przez CENTRUM TARGOWE Chemobudowa — Kraków S.A. na jego terenach wystawienniczych w Krakowie, jest wystawą publiczną dającą pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone według daty wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczonego znakiem towarowym. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: w z. A. Pyrża

pobierz plik

Monitor Polski Nr 15, poz. 252 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 254 z 20042004-03-30

  Komunikat Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie realizacji programu nieodpłatnego przekazania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003 r. na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy żywnościowej

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 253 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 251 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 250 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 249 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 248 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na II kwartał 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 247 z 20042004-03-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2004 r. sygn. akt K 37/03

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 246 z 20042004-03-30

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list okręgowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 245 z 20042004-03-30

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 244 z 20042004-03-30

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 243 z 20042004-03-30

  Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zbadania Prawidłowości Ustalania Cen na Leki Pochodzące z Importu

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 242 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 241 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 240 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 239 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 238 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 237 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 236 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 235 z 20042004-03-30

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą w Gdyni

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 234 z 20042004-03-30

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wiesława Waldemara Walendziaka

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 44 poz. 661

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2003 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski 2002 nr 13 poz. 229

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2002 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski 2005 nr 22 poz. 341

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2005 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski 2004 nr 17 poz. 298

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2004 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski 2002 nr 7 poz. 139

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2002 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.