Logowanie

Monitor Polski Nr 18, poz. 326 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2004 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-29
Data wydania:2004-04-08
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2004-04-29

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 18, poz. 326 z 2004


326

OBWIESZCZENIE PREZESA SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE z dnia 8 kwietnia 2004 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434, z 2003 r. Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowił podać do publicznej wiadomości, co następuje:

Monitor Polski Nr 18                — 770 —                Poz. 326


1. Jerzy Adamczyk, syn Jana, urodzony 22 kwietnia 1934 r. w Częstochowie, zamieszkały w Grójcu, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa — Komitecie do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego — od dnia 1 września 1956 r. do dnia 10 listopada 1956 r. w charakterze funkcjonariusza.

2. Tadeusz Adamski, syn Michała, urodzony 16 lipca 1925 r. w Kuśniu, zamieszkały w Sieradzu, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa — Służbie Więziennej — od dnia 1 kwietnia 1947 r. do dnia 21 września 1947 r. w charakterze strażnika w więzieniu w Sieradzu.

3. Barbara Błachowska, córka Józefa, urodzona 5 grudnia 1924 r. w Łowiczu, zamieszkała w Warszawie, oświadczyła, że pracowała w organach bezpieczeństwa państwa — Powiatowych Urzędach Bezpieczeństwa Publicznego w Łowiczu i Radomsku — od dnia 16 kwietnia 1945 r. do sierpnia 1949 r. w charakterze maszynistki-sekretarki.

4. Arkadiusz Gajkowski, syn Stanisława, urodzony 22 marca 1934 r. w Ząbkowicach, zamieszkały w Krakowie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

5. Krystyna Janicka-Fularczyk, córka Bernarda, urodzona 13 września 1930 r. w Gniewie, zamieszkała w Gdyni, oświadczyła, że była świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

6. Zenobia Jankowiak, córka Jana, urodzona 11 czerwca 1930 r. w Zamościu, zamieszkała w Złotoryi, oświadczyła, że pracowała w organach bezpieczeństwa państwa — Urzędzie do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu — od dnia 1 września 1955 r. do dnia 31 grudnia 1956 r. w charakterze radcy prawnego.

7. Anna Krasnopolska, córka Jana, urodzona 25 kwietnia 1926 r. w Ciechanowie, zamieszkała w Gdańsku, oświadczyła, że pracowała w organach bezpieczeństwa państwa — Milicji Obywatelskiej — od dnia 4 kwietnia 1945 do dnia 3 listopada 1945 r. w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy MO dla m.st. Warszawy.

8. Marian Michalak, syn Leona, urodzony 8 czerwca 1924 r. w Ostrowie Wielkopolskim, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa — Milicji Obywatelskiej — od dnia 23 stycznia 1945 r. do dnia 30 kwietnia 1947 r. w charakterze funkcjonariusza.

9. Zdzisława Piotrowska, córka Franciszka, urodzona 26 stycznia 1925 r. w Aleksandrowie Kujawskim, zamieszkała w Toruniu, oświadczyła, że pracowała w organach bezpieczeństwa państwa — Milicji Obywatelskiej — od marca 1945 r. do listopada 1948 r.

w charakterze maszynistki w Komendzie Miasta MO w Toruniu.

10. Wiesław Piotrowski, syn Władysława, urodzony 12 marca 1942 r. w Bochni, zamieszkały w Bochni, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa — Służbie Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych — od dnia 1 sierpnia 1966 r. do dnia 15 lutego 1968 r. w charakterze inspektora śledczego Wydziału Âledczego Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie.

11. Bolesław Pluta, syn Józefa, urodzony 21 lutego 1917 r. w Wodzicznej, zamieszkały w Gdyni, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa — Milicji Obywatelskiej — od czerwca 1945 r. do listopada 1946 r. w charakterze zastępcy komendanta Posterunku nr 2 MO w Lęborku.

12. Helena Sanecka, córka Franciszka, urodzona 20 października 1922 r. w Długokątach, zamieszkała w Warszawie, oświadczyła, że pracowała w organach bezpieczeństwa państwa — Powiatowym oraz Miejskim Urzędach Bezpieczeństwa Publicznego w Pruszkowie — od dnia 2 marca 1945 r. do dnia 15 grudnia 1945 r. w charakterze maszynistki, biuralistki i buchaltera.

13. Bolesław Siemieniak, syn Tomasza, urodzony 26 października 1911 r. w Tryńczy, zamieszkały w Tryńczy, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa — Milicji Obywatelskiej — od 1944 r. do marca 1946 r. w charakterze zastępcy komendanta Posterunku MO w Tryńczy.

14. Edward Stefańczyk, syn Franciszka, urodzony 20 listopada 1925 r. w Ostoi, zamieszkały w Radomsku, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

15. Stanisław Szczepański, syn Jana, urodzony 22 sierpnia 1925 r. we Wroczynach, zamieszkały w Mrągowie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa — Milicji Obywatelskiej — od dnia 15 lipca 1945 r. do dnia 3 marca 1947 r. w charakterze wartownika i dyżurnego Komendy Miejskiej MO w Olsztynie oraz zastępcy komendanta Posterunku MO w Suszu.

16. Lucyna Ânichota, córka Adama, urodzona 31 marca 1935 r. w Wołowem, zamieszkała w Słupsku, oświadczyła, że pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa — Służbie Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych — od dnia 1 października 1960 r. do dnia 31 sierpnia 1961 r. w charakterze funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu. Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie: w z. J. Góral

pobierz plik

Monitor Polski Nr 18, poz. 326 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 330 z 20042004-04-29

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 329 z 20042004-04-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 328 z 20042004-04-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 327 z 20042004-04-29

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 325 z 20042004-04-29

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 324 z 20042004-04-29

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2004 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 323 z 20042004-04-29

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 322 z 20042004-04-29

  Obwieszczenie Ministra Kultury z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 321 z 20042004-04-29

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 320 z 20042004-04-29

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 319 z 20042004-04-29

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 318 z 20042004-04-29

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 317 z 20042004-04-29

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wstępnych ustaleń w postępowaniu antydumpingowym w związku z przywozem na polski obszar celny elektrod węglowych pochodzących z Indii

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 316 z 20042004-04-29

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 315 z 20042004-04-29

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 314 z 20042004-04-29

  Uchwała Państwowej komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 313 z 20042004-04-29

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów utworzonych na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 312 z 20042004-04-29

  Zarządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Środków Taryfowych

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 311 z 20042004-04-29

  Zarządzenie Nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 310 z 20042004-04-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2004 r. Nr 113-12-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 1999 nr 41 poz. 641

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 1999 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne.

 • Monitor Polski 1999 nr 24 poz. 364

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 lipca 1999 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne.

 • Monitor Polski 2004 nr 24 poz. 426

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2004 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne

 • Monitor Polski 2002 nr 34 poz. 539

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 lipca 2002 r. o podaniu do publicznej wiadomości orzeczenia Sądu o publikacji treści oświadczenia złożonego przez osobę pełniącą funkcję publiczną.

 • Monitor Polski 2001 nr 20 poz. 326

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.