Logowanie

Monitor Polski Nr 2, poz. 47 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-15
Data wydania:2004-01-12
Data wejscia w życie:2004-01-15
Data obowiązywania:2004-01-15

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 2, poz. 47 z 2004


47

ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 stycznia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 i Nr 170, poz. 1652) zarządza się, co następuje: §

1. W zarządzeniu nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M. P. Nr 47, poz. 779 oraz z 2002 r. Nr 48, poz.

705) w załączniku w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W skład Centrali Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Sekretariat Prezesa,

2) Departament Prawny i Orzecznictwa Europejskiego,

3) Departament Analiz Rynku,

4) Departament Ochrony Konkurencji, Prezes Rady Ministrów: L. Miller

5) Departament Monitorowania Pomocy Publicznej,

6) Departament Polityki Konsumenckiej,

7) Departament Nadzoru Rynku,

8) Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej,

9) Departament Ârodków Pomocowych, Budżetu i Administracji,

10) Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

11) Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.”. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 2, poz. 47 z 2004 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 48 poz. 705

  Zarządzenie Nr 124 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 • Monitor Polski 2010 nr 99 poz. 1169

  Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-24 poz. 55

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-13 poz. 921

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-31 poz. 1034

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Telekomunikacji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.