Logowanie

Monitor Polski Nr 27, poz. 457 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Sabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny, w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-21
Data wydania:2004-06-16
Data wejscia w życie:2004-06-21
Data obowiązywania:2004-06-21

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 27, poz. 457 z 2004


457

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 czerwca 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny, w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje: §

1. W okresie od dnia 21 czerwca 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny, w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 300 żołnierzy. § 2.

1. PKW działa w Siłach Stabilizujących w składzie Wielonarodowej Grupy Bojowej, mających za zadanie utrzymanie pokoju w Republice Bośni i Hercegowiny.

2. PKW może także zostać użyty na obszarze Kosowa w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii w celu nadzorowania przestrzegania porozumienia pokojowego przez strony konfliktu w Kosowie. § 3.

1. PKW jest podporządkowany Dowódcy Wielonarodowej Grupy Bojowej działającej w składzie Sił Stabilizujących, operacyjnie podporządkowanych Naczelnemu Dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Europie.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej. §

4. Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej. §

5. Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa utworzony w tym celu etat. §

6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Prezes Rady Ministrów: M. Belka

pobierz plik

Monitor Polski Nr 27, poz. 457 z 2004 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2005 nr 50 poz. 686

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniające postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Bośni i Hercegowiny

 • Monitor Polski 2002 nr 61 poz. 854

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2002 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii.

 • Monitor Polski 2001 nr 19 poz. 315

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2001 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny lub w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii.

 • Monitor Polski 2002 nr 25 poz. 410

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2002 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny lub w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii.

 • Monitor Polski 2004 nr 56 poz. 928

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2004 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.