Logowanie

Monitor Polski Nr 28, poz. 483 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych kwot przychodu, granicznych kwot przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu w okresie od dnia 1 sierpnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-30
Data wydania:2004-06-14
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2004-06-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 28, poz. 483 z 2004


483

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZE¡ SPOŁECZNYCH z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych kwot przychodu, granicznych kwot przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu w okresie od dnia 1 sierpnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r. Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252) ogłasza się, co następuje:

1. Dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2003 r., ogłoszonego do celów emerytalnych,

Monitor Polski Nr 28                — 1480 —                Poz. 483


w okresie od dnia 1 sierpnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r. wynosi 1 100,80 zł miesięcznie.

2. Graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2003 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, w okresie od dnia 1 sierpnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r. wynosi 1 541,10 zł miesięcznie.

3. Roczna dopuszczalna kwota przychodu w okresie od dnia 1 sierpnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r. wynosi 7 705,60 zł.

4. Roczna graniczna kwota przychodu w okresie od dnia 1 sierpnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r. wynosi 10 787,70 zł. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: w z. W. Pretkiel

pobierz plik

Monitor Polski Nr 28, poz. 483 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 482 z 20042004-06-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w Sadzie Apelacyjnym w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 481 z 20042004-06-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 480 z 20042004-06-30

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów potwierdzających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 479 z 20042004-06-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 478 z 20042004-06-30

  Zarządzenie Nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 477 z 20042004-06-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 476 z 20042004-06-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 475 z 20042004-06-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 474 z 20042004-06-30

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Mieczysława Janowskiego

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 473 z 20042004-06-30

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Adama Gierka

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 472 z 20042004-06-30

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Grażyny Staniszewskiej

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 471 z 20042004-06-30

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Genowefy Grabowskiej

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 470 z 20042004-06-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania

porady prawne online

Porady prawne

 • Dwie wypłaty zleceniobiorcy w jednym miesiącu

  W miesiącu lipcu dokonano dwóch wypłat wynagrodzeń zleceniobiorcy na podstawie dwóch rachunków (jednego wystawionego za prace w m-cu czerwcu na kwotę 1800,00 zł, drugiego (...)

 • Umowa zlecenie a zasiłek przedemerytalny

  Chcę zatrudnić osobę będącą na zasiłku przedemerytalnym na umowę zlecenie. Czy taka umowa podlega obowiązkowo ubezpieczeniu ZUS, ile może zarobić taka osoba ażeby (...)

 • Fundusz reprezentacyjny

  Czy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można utworzyć z wypracowanego zysku fundusz reprezentacyjny? Jakie przepisy regulują jego działanie? Czy kwoty odpisu (...)

 • Opodatkowanie odsetek

  Czy w 2004 r naliczanie odsetek od niezapłaconych w terminie należności jest obowiązkowe i czy należy je wliczyć do przychodu mimo, że nie zostały zapłacone czy też (...)

 • Ubezpieczenie jako koszt uzyskania przychodu

  Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych jako osoba fizyczna. W tym celu wykorzystuję samochód, który wpisany jest do ewidencji środków (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2006 nr 13 poz. 185

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

 • Monitor Polski 2012 poz. 101

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

 • Monitor Polski 2009 nr 12 poz. 158

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zwiększaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

 • Monitor Polski 2010 nr 10 poz. 113

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

 • Monitor Polski 2011 nr 15 poz. 165

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.