Logowanie

Monitor Polski Nr 33, poz. 582 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2004 r. w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-08-06
Data wydania:2004-07-29
Data wejscia w życie:2004-07-29
Data obowiązywania:2004-08-06

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 33, poz. 582 z 2004


582

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 lipca 2004 r. w

60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Mija

60. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd żołnierzom, harcerzom i ludności cywilnej za podjęcie nierównej bohaterskiej walki w obronie godności Narodu. Podjęcie próby odzyskania niepodległości i uwolnienia Stolicy spod okupacji niemieckiej własnymi siłami było zwieńczeniem działalności Armii Krajowej i innych podziemnych organizacji zbrojnych. Osamotnienie Warszawy w walce, nieudzielenie Powstańcom realnej pomocy przez zachodnich aliantów oraz wycofanie swojej armii przez Związek Radziecki z przedmieść Walczącego Miasta przyczyniło się do zagłady ok. 200 000 osób i zrównania z ziemią stolicy Polski. Senat Rzeczypospolitej Polskiej potępia niemieckich okupantów winnych zbrodni przeciwko ludzkości dokonanej na żołnierzach Powstania, harcerzach i ludności cywilnej. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność wszystkim, którzy — pomimo grożących w przeszłości represji — podejmowali próby upamiętnienia kolejnych rocznic Powstania Warszawskiego, a nadto z uznaniem przyjmuje utworzenie Muzeum Powstania Warszawskiego, które przybliży następnym pokoleniom skomplikowane i dramatyczne losy naszego Narodu. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Marszałek Senatu: w z. R. Jarzembowski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 33, poz. 582 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 592 z 20042004-08-06

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 591 z 20042004-08-06

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 13 czerwca 2004 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 590 z 20042004-08-06

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 589 z 20042004-08-06

  Zarządzenie Nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 588 z 20042004-08-06

  Zarządzenie Nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 587 z 20042004-08-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 586 z 20042004-08-06

  Porozumienie z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 585 z 20042004-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. nr 111-34-04 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 584 z 20042004-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. nr 111-33-04 o mianowaniu na stopień generalnego inspektora Policji

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 583 z 20042004-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2004 r. nr 113-29-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 581 z 20042004-08-06

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2004 r. w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 580 z 20042004-08-06

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na zatrzymanie i doprowadzenie na rozprawę posła Zbigniewa Nowaka

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 579 z 20042004-08-06

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.