Logowanie

Monitor Polski Nr 5, poz. 81 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2003 r. nr 115-10-03 o nadaniu tytułu profesora

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-30
Data wydania:2003-12-11
Data wejscia w życie:2003-12-11
Data obowiązywania:2004-01-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 5, poz. 81 z 2004


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 5                — 202 —                Poz. 81


81

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 grudnia 2003 r. nr 115-10-03 o nadaniu tytułu profesora Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) nadaję niżej wymienionym osobom: I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA: nauk chemicznych dr hab. Jerzy Henryk CIESIOŁKA dr hab. Maria Zofia JANIK-CZACHOR dr hab. Łukasz Szymon KACZMAREK dr hab. Władysława MULAK nauk ekonomicznych dr hab. Jan CZEKAJ dr hab. Henryk JANUSZEK dr hab. Jerzy KUJAWA dr hab. Jan Jakub MICHAŁEK dr hab. Jerzy Witold WIÂNIEWSKI nauk farmaceutycznych dr hab. Jadwiga Renata OCHOCKA nauk fizycznych dr hab. Andrzej BUDKOWSKI dr hab. Andrzej Maria SOŁTAN dr hab. Roman Franciszek ÂWIETLIK nauk humanistycznych dr hab. Józef BANIAK dr hab. Adam Zefir FAŁOWSKI dr hab. Janusz Stanisław GOLEC dr hab. Janusz GRUCHAŁA dr hab. Maria Kazimiera HALAMSKA dr hab. Zygfryd Antoni JUCZY¡SKI dr hab. Aniela Władysława KSIĄ˚EK-SZCZEPANIKOWA dr hab. Halina Teresa MAZUREK dr hab. Krzysztof MICHALSKI dr hab. Maria Barbara PIECHOWIAK dr hab. Feliks PRZYBYLAK dr hab. Jolanta SADOWSKA nauk prawnych dr hab. Dariusz Maciej GÓRECKI nauk rolniczych dr hab. Marek Waldemar KMIEå dr hab. Zbigniew Adam PINDEL nauk technicznych dr hab. Andrzej DOBROGOWSKI dr hab. Ryszard GRAJDEK dr hab. Adam Stanisław JAGIEŁŁO dr hab. Adam KRZY˚AK dr hab. Janusz SKOREK dr hab. Wojciech Arkadiusz ZALEWSKI nauk o Ziemi dr hab. Maria Grażyna ŁANCZONT dr hab. Marek Jerzy NARKIEWICZ dr hab. Adolf SZPONAR nauk medycznych dr hab. Anna Janina GASI¡SKA dr hab. Jan Kazimierz KARCZEWSKI dr hab. Jerzy Władysław MOZRZYMAS dr hab. Wojciech PLUSKIEWICZ dr hab. Zbigniew Marian ÂLEDZI¡SKI dr hab. Krzysztof Marek URBA¡SKI dr hab. Milica Anna SEMKÓW dr hab. Tadeusz Henryk SZCZERBOWSKI dr hab. Paweł Piotr WIECZORKIEWICZ nauk leśnych dr hab. Bogdan BRZEZIECKI nauk matematycznych dr hab. Wojciech Sylwiusz BANASZCZYK dr hab. Elżbieta Anna POL dr hab. Marcin Kazimierz STUDNIARSKI dr hab. Grzegorz ÂWIĄTEK

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 5, poz. 81 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 101 z 20042004-01-30

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskaniu patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 100 z 20042004-01-30

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 99 z 20042004-01-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 98 z 20042004-01-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie orzech II z 2003 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 97 z 20042004-01-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie wykazu gmin górniczych

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 96 z 20042004-01-30

  Zarządzenie Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 95 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 94 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 93 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 92 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 91 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 90 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 89 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 88 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2004 r. nr 113-3-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 87 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 86 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2004 r. nr Z. 110-2-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 85 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2004 r. nr Z. 110-1-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 84 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2004 r. nr 111-1-04 o nadaniu stopnia generała broni

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 83 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2003 r. nr 112-18-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 82 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2003 r. nr 112-17-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 56 poz. 924

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2004 r. nr 115-10-04 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski 2013 poz. 183

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. nr 115-2-2013 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski 2011 nr 47 poz. 524

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2011 r. nr 115-5-11 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski 2013 poz. 1013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. nr 115-11-13 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski 2012 poz. 378

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. nr 115-7-12 w sprawie nadania tytułu profesora


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.