Logowanie

Monitor Polski Nr 21, poz. 313 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 5 z siedzibą w Toruniu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-04-07
Data wydania:2005-04-04
Data wejscia w życie:2005-04-04
Data obowiązywania:2005-04-07

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 21, poz. 313 z 2005


313

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 5 z siedzibą w Toruniu Na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Marka Olewińskiego wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 1 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy w okręgu wyborczym nr 5 z siedzibą w Toruniu, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pani Marioli Henryki Sokołowskiej, kandydatki z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów. Marszałek Sejmu: W. Cimoszewicz

pobierz plik

Monitor Polski Nr 21, poz. 313 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 332 z 20052005-04-07

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2005 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 331 z 20052005-04-07

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2004 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 330 z 20052005-04-07

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 329 z 20052005-04-07

  Zarządzenie Nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Rady Rynku Kapitałowego

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 328 z 20052005-04-07

  Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 327 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2005 r. nr 113-7-05 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 326 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2005 r. nr 111-9-05 o mianowaniu dowódcy Sił Powietrznych

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 325 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2005 r. nr 111-8-05 o nadaniu stopnia generała broni

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 324 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2005 r. nr Z.110-14-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 323 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 322 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2005 r. nr Z. 110-12-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 321 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2005 r. nr 112-5-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 320 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2005 r. nr 112-4-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 319 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2005 r. nr Z. 110-11-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 318 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2005 r. nr Z. 110-10-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 317 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2005 r. nr Z. 110-9-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 316 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2005 r. nr Z. 110-8-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 315 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2005 r. nr 112-3-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 314 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2005 r. nr 115-1-05 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 312 z 20052005-04-07

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marka Olewińskiego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.