Logowanie

Monitor Polski Nr 21, poz. 332 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2005 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-04-07
Data wydania:2005-03-25
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2005-04-07

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 21, poz. 332 z 2005


Monitor Polski Nr 21                — 583 —                Poz. 332


332

OBWIESZCZENIE PREZESA URZ¢DU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 marca 2005 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68) ogłasza się, co następuje: Następujące imprezy, organizowane przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., na ich terenach wystawienniczych w Gdańsku, są wystawami publicznymi dającymi pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone według daty wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczonego znakiem towarowym:

1) AQUABUD Targi Technik i Urządzeń Basenowych, Sanitarnych i Rekreacji, w dniach od 20 do 22 kwietnia 2005 r.;

2) GDA¡SKA WIOSNA BUDOWLANA Targi Budowlane, w dniach od 20 do 22 kwietnia 2005 r.;

3) POLFOOD Targi Przetwórstwa i Produktów ˚ywnościowych, w dniach od 19 do 21 maja 2005 r.;

4) MLECZNA REWIA Targi Mleczarstwa, w dniach od 19 do 21 maja 2005 r.;

5) MEAT EXPO Targi Masarstwa i Drobiarstwa, w dniach od 19 do 21 maja 2005 r.;

6) POLFISH Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych, w dniach od 7 do 9 czerwca 2005 r.;

7) BALT-MILITARY-EXPO Bałtyckie Targi Militarne, w dniach od 22 do 24 czerwca 2005 r.;

8) SAFETY Targi Ratownictwa i Bezpieczeństwa, w dniach od 22 do 24 czerwca 2005 r. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: w z. A. Pyrża

pobierz plik

Monitor Polski Nr 21, poz. 332 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 331 z 20052005-04-07

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2004 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 330 z 20052005-04-07

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 329 z 20052005-04-07

  Zarządzenie Nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Rady Rynku Kapitałowego

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 328 z 20052005-04-07

  Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 327 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2005 r. nr 113-7-05 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 326 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2005 r. nr 111-9-05 o mianowaniu dowódcy Sił Powietrznych

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 325 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2005 r. nr 111-8-05 o nadaniu stopnia generała broni

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 324 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2005 r. nr Z.110-14-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 323 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 322 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2005 r. nr Z. 110-12-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 321 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2005 r. nr 112-5-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 320 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2005 r. nr 112-4-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 319 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2005 r. nr Z. 110-11-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 318 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2005 r. nr Z. 110-10-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 317 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2005 r. nr Z. 110-9-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 316 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2005 r. nr Z. 110-8-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 315 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2005 r. nr 112-3-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 314 z 20052005-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2005 r. nr 115-1-05 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 313 z 20052005-04-07

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 5 z siedzibą w Toruniu

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 312 z 20052005-04-07

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marka Olewińskiego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 11 poz. 181

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski 2005 nr 22 poz. 341

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2005 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski 2001 nr 40 poz. 665

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2001 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski 2002 nr 18 poz. 326

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski 2003 nr 44 poz. 661

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2003 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.