Logowanie

Monitor Polski Nr 5, poz. 65 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2004 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-01-25
Data wydania:2005-01-17
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2005-01-25

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 5, poz. 65 z 2005


65

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2004 r. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospo17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu- darstw domowych emerytów i rencistów w 2004 r. szu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, w stosunku do 2003 r. wyniósł 103,8 %. poz. 353, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2004 r. w stosunku do 2003 r. wyniósł 103,5 % oraz wskaźnik Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: T. Toczyński ———————

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 5, poz. 65 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 69 z 20052005-01-25

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 68 z 20052005-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1 000 kg węgla kamiennego w 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 67 z 20052005-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 66 z 20052005-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 64 z 20052005-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 63 z 20052005-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 62 z 20052005-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2005 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 61 z 20052005-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2005 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 60 z 20052005-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2005 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenie osoby lustrowanej

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 59 z 20052005-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2004 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 58 z 20052005-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r.w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 57 z 20052005-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 56 z 20052005-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 55 z 20052005-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 54 z 20052005-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 53 z 20052005-01-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 21 listopada 2004 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie Śląskim w okręgu wyborczym nr 29

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 52 z 20052005-01-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 13 marca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 51 z 20052005-01-25

  Porozumienie z dnia 13 marca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 50 z 20052005-01-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 października 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 49 z 20052005-01-25

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2008 nr 7 poz. 89

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2007 r. w stosunku do 2005 r.

 • Monitor Polski 2010 nr 4 poz. 44

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2009 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 5 poz. 64

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów

 • Monitor Polski 2011 nr 6 poz. 71

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2010 r.

 • Monitor Polski 2008 nr 7 poz. 87

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2007 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.