Logowanie

Monitor Polski Nr 50, poz. 689 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zmianie artykułu 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-08-31
Data wydania:1992-04-24
Data wejscia w życie:2005-03-30
Data obowiązywania:2005-08-31

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 50, poz. 689 z 2005


Strona 1 z 3
689

POROZUMIENIE między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zmianie artykułu 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej DPT.I.2265-9-2004/SW/78 Ambasada Republiki Białorusi w Warszawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Białorusi w Warszawie i działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt, na podstawie artykułu 5 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r., zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zmianie artykułu 3 wyżej wymienionej umowy, następującej treści: Artykuł 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 3.1. Dla międzynarodowego ruchu osób, środków transportowych i towarów przez polsko-białoruską granicę zostaną otwarte następujące przejścia graniczne:

1) Bobrowniki — Bierestowica;

2) Sławatycze — Domaczewo.

2. Dla międzynarodowego ruchu osobowego pieszych i rowerowego, przy wykorzystaniu rowerów znajdujących się w osobistym posiadaniu, z wyłączeniem towarów, zostanie otwarte przejście graniczne Białowieża — Piererow.

3. Dla międzynarodowego ruchu osobowego o charakterze sezonowym przy wykorzystaniu środków transportu wodnego, znajdujących się w osobistym posiadaniu, z wyłączeniem towarów, zostanie otwarte przejście graniczne Rudawka — Lesnaja na Kanale Augustowskim.

4. Dla obywateli, środków transportowych i towarów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białorusi zostanie otwarte przejście graniczne Połowce — Pieszczatka.

5. Datę otwarcia przejść granicznych wymienionych w ustępach 1, 2, 3 i 4 Umawiające się Strony ustalą w drodze wymiany not dyplomatycznych”. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Białorusi na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zmianie artykułu 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r., które wejdzie w życie w dniu otrzymania noty stanowiącej odpowiedź. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Białorusi wyrazy wysokiego poważania. Warszawa, dnia 2 marca 2005 r.

Monitor Polski Nr 50 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi Nr 1710/7003n                — 1657 —                Poz. 689


wykorzystaniu środków transportu wodnego, znajdujących się w osobistym posiadaniu, z wyłączeniem towarów, zostanie otwarte przejście graniczne Rudawka — Lesnaja na Kanale Augustowskim.

4. Dla obywateli, środków transportowych i towarów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białorusi zostanie otwarte przejście graniczne Połowce — Pieszczatka.

5. Datę otwarcia przejść granicznych wymienionych w ustępach 1, 2, 3 i 4 Umawiające się Strony ustalą w drodze wymiany not dyplomatycznych”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i działając w imieniu Rządu Republiki Białorusi ma zaszczyt poinformować o tym, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi otrzymało notę Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2005 r. Nr DPT.I.2265-9-2004/SW/78 następującej treści: „Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Białorusi w Warszawie i działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt, na podstawie artykułu 5 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r., zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zmianie artykułu 3 wyżej wymienionej umowy, następującej treści: Artykuł 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 3.1. Dla międzynarodowego ruchu osób, środków transportowych i towarów przez polsko-białoruską granicę zostaną otwarte następujące przejścia graniczne:

1) Bobrowniki — Bierestowica;

2) Sławatycze — Domaczewo.

2. Dla międzynarodowego ruchu osobowego pieszych i rowerowego, przy wykorzystaniu rowerów znajdujących się w osobistym posiadaniu, z wyłączeniem towarów, zostanie otwarte przejście graniczne Białowieża — Piererow.

3. Dla międzynarodowego ruchu osobowego o charakterze sezonowym przy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Białorusi na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zmianie artykułu 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r., które wejdzie w życie w dniu otrzymania noty stanowiącej odpowiedź. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Białorusi wyrazy wysokiego poważania”. Rząd Republiki Białorusi podjął decyzję o zawarciu drogą wymiany not Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zmianie artykułu 3 Umowy między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r., które wejdzie w życie w dniu otrzymania przez Stronę polską niniejszej noty. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy bardzo wysokiego poważania. Mińsk, dnia 29 marca 2005 r.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 50, poz. 689 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 696 z 20052005-08-31

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jana Antoniego Kiełba

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 695 z 20052005-08-31

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2005 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 694 z 20052005-08-31

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Serbii i Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 693 z 20052005-08-31

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Serbii i Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 692 z 20052005-08-31

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Serbii i Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 691 z 20052005-08-31

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Serbii i Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 690 z 20052005-08-31

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zmianie artykułu 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r.

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 688 z 20052005-08-31

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzonej w Warszawie dnia 3 grudnia 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 687 z 20052005-08-31

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Warszawie dnia 3 grudnia 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 686 z 20052005-08-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniające postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Bośni i Hercegowiny

porady prawne online

Porady prawne

 • Naprawienie szkody powstałej wskutek budowy drogi

  W związku z budową przejścia granicznego poszerzono drogę dojazdową, która obecnie oddalona jest 2,15m od mojego domu. Powstały szkody: spękania ścian, zawalił się (...)

 • Rodzaje dróg w Polsce

  Jak w zależności od dostępności dzielimy drogi? Czy jest jakis inny podział, jeżeli tak z czego wynika?

 • Ustalenie okresów podlegania ubezpieczeniu

  Skończyłam 22.10.2004 roku 56 lat. 1 stycznia 2005 r. mija mi 40 lat pracy (żadnej przerwy w latach pracy nie było). Pracuję od 16 roku życia. Czy mogę przejść na (...)

 • Wymiar urlopu wypoczynkowego

  Pracownica zatrudniona na pełnym etacie, przebywała na urlopie macierzyńskim do dn. 15 lutego br. Do dnia 23 marca br. wykorzystuje urlop wypoczynkowy za 2010 r. Czy przysługuje (...)

 • Zameldowanie a działalność gospodarcza

  Chcę założyć działalność gospodarczą w Warszawie, ale nie jestem tu zameldowana. Na jakiej podstawie pracownik urzędu gminy może odmówić przyjęcia wniosku?

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 37 poz. 523

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 12 sierpnia 1992 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 50 poz. 690

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zmianie artykułu 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 187

  Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 14 maja 1997 r.

 • Monitor Polski 2009 nr 37 poz. 573

  Porozumienie z dnia 24 kwietnia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o rozszerzeniu zakresu ruchu w drogowym przejęciu granicznym Gołdap—Gusiew o ruch autobusów zarejestrowanych w państwach trzecich

 • Monitor Polski 2002 nr 6 poz. 112

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem podpisanym w Warszawie dnia 10 kwietnia 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o skreśleniu pozycji 2 załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.